Αντίο σε όλα αυτά….

Αντίο σε όλα αυτά, σε όλα αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Θα εξηγήσω στη συνέχεια το γιατί επέλεξα αυτόν το τίτλο. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να θέσω 2-3 μεθοδολογικά προβλήματα, επιχειρώντας  να συστηματοποιήσω και να προσαρμόσω τη σκέψη μου  σε…

Πώς πιστεύετε ότι η ελληνικότητα εμπεριέχεται σήμερα στην πολιτική στρατηγική των ελληνικών κομμάτων;

  Εισαγωγή. Το Monthly Review συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάδειξης και διερεύνησης σημαντικών ζητημάτων που εντάσσονται στο  χώρο των πολιτικών  ιδεών    παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας στην οποία τέθηκε το παρακάτω ερώτημα : …… Πώς πιστεύετε ότι η ελληνικότητα εμπεριέχεται…

ΕΕ και Αριστερά . . Μια εισαγωγική και τρεις παρατηρήσεις. Επίσης μια πρόταση χωρίς ανάλυση.

Εισαγωγική Παρατήρηση. Η νεώτερη ιστορία της  Ευρώπης  είναι υπό μιαν έννοια ταυτισμένη με την εμφάνιση και  τη συγκρότηση των σύγχρονων εθνικών κρατών. Από το 16ο μέχρι και τον 20ο αιώνα η Ευρώπη γίνεται η γεωγραφική περιοχή στην οποία  λαμβάνει χώρα…

Η έννοια του  Odious Debt   και η περίπτωση του Ισημερινού. Γιατί τόσος θόρυβος;

 1. Ο  Ισημερινός από το 1826 έως το 2010 έχει οδηγηθεί σε αδυναμία πληρωμής  (defaulted) 109 φορές τουλάχιστον στα τελευταία 184 χρόνια.  Ο Ισημερινός  (οι Κυβερνήσεις του) μετά από πολλές και διάφορες  αναχρηματοδοτήσεις  και αναβολές  στην καταβολή των υποχρεώσεών του …

Λόγος υπέρ των Δημοσίων Αγαθών και του  Δημόσιου Νοικοκυριού.[1]

1. Ένας από τους  βασικούς στόχους της διαδικασίας  της Παγκοσμιοποίησης θεωρητικά αλλά και «εν τοις πράγμασι»  είναι η απροκάλυπτη κατάργηση του Δημόσιου Χώρου μέσω της ιδιωτικοποίησης  όλων εκείνων των αγαθών που αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα τη Δημόσια Περιουσία. Πρόκειται για μια…

Μπορεί μια Κεντρική Τράπεζα να “πτωχεύσει” ;

Η Κεντρική Τράπεζα  μιας χώρας προσομοιάζει ως προς τη λειτουργία της με μια ιδιωτική επιχείρηση- τράπεζα; Μεγάλο μέρος των αναλύσεων σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υποστούν απώλειες οι πιστώτριες χώρες και μεταξύ αυτών πρωτίστως η Γερμανία ,…

Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ισλανδική Οικονομική Κρίση
ΙΣΛΑΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Έθνος κράτος , Αριστερά και Μετανεωτερικότητα
ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!