Προσοχή στις μελέτες!!!
Προσοχή στις μελέτες!!!
Τίτλοι τέλους για το success story της γερμανικής οικονομίας

Τίτλοι τέλους για το success story της γερμανικής οικονομίας

Η καθοδική πορεία της γερμανικής βιομηχανίας

Η καθοδική πορεία της γερμανικής βιομηχανίας

Η Γερμανική ατμομηχανή δείχνει σημαντικά σημάδια κόπωσης
Η Γερμανική ατμομηχανή δείχνει σημαντικά σημάδια κόπωσης
Τα επιχειρηματικά κέρδη συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση του πληθωρισμού
Τα επιχειρηματικά κέρδη συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση του πληθωρισμού
Ο πληθωρισμός των τροφίμων «τρέχει» με διπλάσιους ρυθμούς από τον μέσο πληθωρισμό

Στις χώρες της ευρωζώνης παρατηρείται , από το Νοέμβριο 2022, μια σταδιακή μείωση του ρυθμού πληθωρισμού (από 10,6% τον Οκτώβριο 2022 σε 6,9% το Μάρτιο 2023) σε ετήσια βάση. Το ίδιο παρατηρείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών, με…

Μικρό καλάθι για ενδεχόμενη διαρκή αλλαγή της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ

Είναι απορίας άξιον το τι έχει απομείνει ανέγγιχτο από το άκαμπτο και σκληρό πλαίσιο που είχε θεσπίσει η ΕΕ, με την απόλυτη επιβολή των απόψεων της Γερμανίας, προκειμένου να ασκηθεί η οικονομική πολιτική στην ζώνη του ευρώ μετά τη Συνθήκη…

Η κερδοσκοπία εκτοξεύει τον πληθωρισμό

Στη σημερινή συγκυρία είναι περισσότερο από εμφανές ότι, με δεδομένη την αύξηση του εισαγόμενου πληθωρισμού, τα κέρδη, και όχι οι μισθοί, συμβάλλουν πρωτίστως στην αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη. Στην παραπάνω διαπίστωση κατέληξε η Isabel…

Η διόγκωση του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού

1. Ο πληθωρισμός είναι μια δυναμική διαδικασία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει κατανοητή ιστορικά. Η εκθετική του μεγέθυνση προέρχεται από θετικές ανατροφοδοτήσεις μεταξύ των τιμών και των κόστη. Ο πληθωρισμός ως φαινόμενο έχει ουσιαστικά μικροοικονομικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να…

Μια νέα κρίση χρέους υπάρχει ως πιθανότητα
Μια νέα κρίση χρέους υπάρχει ως πιθανότητα
error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!