Ανησυχητικές οι εξελίξεις για το ιδιωτικό χρέος
Ανησυχητικές οι εξελίξεις για το ιδιωτικό χρέος
Εξελίξεις στην ελληνική οικονομία

1. Για δεύτερο συνεχές τρίμηνο μειώθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Β’ τρίμηνο του 2022 το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021…

Η κερδοσκοπία εκτοξεύει τον πληθωρισμό

Στη σημερινή συγκυρία είναι περισσότερο από εμφανές ότι, με δεδομένη την αύξηση του εισαγόμενου πληθωρισμού, τα κέρδη, και όχι οι μισθοί, συμβάλλουν πρωτίστως στην αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη. Στην παραπάνω διαπίστωση κατέληξε η Isabel…

Η διόγκωση του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού

1. Ο πληθωρισμός είναι μια δυναμική διαδικασία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει κατανοητή ιστορικά. Η εκθετική του μεγέθυνση προέρχεται από θετικές ανατροφοδοτήσεις μεταξύ των τιμών και των κόστη. Ο πληθωρισμός ως φαινόμενο έχει ουσιαστικά μικροοικονομικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να…

Μια νέα κρίση χρέους υπάρχει ως πιθανότητα
Μια νέα κρίση χρέους υπάρχει ως πιθανότητα
Για την ελληνική οικονομία: δύσκολες αλήθειες
Για την ελληνική οικονομία δύσκολες αλήθειες
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα 2006-2022
Σχόλια επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2023
Σχόλια επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2023
Το πέπλο της πανδημίας
Το πέπλο της πανδημίας
Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας στη παρούσα συγκυρία
Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας στη παρούσα συγκυρία
error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!