Η οικονομία… εάλω

Μέχρις ότου η πανδημία λόγω κοροναϊού δεν ελέγχεται, οι οικονομίες και οι χρηματοπιστωτικές αγορές του πλανήτη θα συνεχίσουν την ελεύθερη πτώση τους. Εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος (30-40 ημερών) τα χρηματιστήρια έχουν χάσει πάνω από το 1/3 της κεφαλαιοποίησής τους ,…

Πάλι μεγαλώνει η ανηφόρα

Η επέλαση του  κοροναϊού και στην χώρα μας ανέδειξε με σαφή τρόπο τα προβλήματα που εξακολουθούν να ενυπάρχουν στην ελληνική οικονομία και των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί μακροχρόνια προσπάθεια : το υψηλό δημόσιο χρέος   το κόστος αναχρηματοδότησης του οποίου υπόκειται…

Ο φόβος πάνω από τον πλανήτη

 Η επιδημία του κορονοϊού, Covid-19,   έδειξε με απόλυτο τρόπο τα προβλήματα που παρουσιάζει «το υπόδειγμα του επιχειρείν»  της παγκοσμιοποίησης. Το υπόδειγμα της «μονοκαλλιέργειας», δηλαδή της παραγωγής των αγαθών σε περιοχές όπου ο εργατικός μισθός και οι πρώτες ύλες έχουν πολύ…

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια υποεκτελείται  το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων   

Μία από τις αιτίες της αρνητικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ το 2016 , και  των χαμηλότερων ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ  της ελληνικής οικονομίας την τριετία 2017-2019 από τους στόχους που είχαν τεθεί,  ήταν και η περικοπή των δημόσιων επενδύσεων σε σχέση…

Οι δυσκολίες για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ

Παρά το ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας, για το 2019 θα ξεπεράσει το 2,0% και για το 2020 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περί το 2,5% δεν θα πρέπει να αποφευχθεί η υπογράμμιση των υπαρκτών δυσκολιών στους…

Η ελληνική οικονομία δεν θα σωθεί από τις ΑΞΕ. Χρειάζεται εγχώριες επενδύσεις.

Ως βασική συνιστώσα της δημιουργίας της «νέας παραγωγικής βάσης» της ελληνικής οικονομίας έχουν ανακηρυχθεί οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ). Δίχως ΑΞΕ δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και νέα παραγωγική βάση. Η θέση αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία ούτε συγκυριακή. Αντιθέτως…

Η Ελλάδα υστερεί σε επενδύσεις Έρευνας & Ανάπτυξης και σε καινοτομικές επιχειρήσεις.

Η αδιάκοπα επαναλαμβανόμενη ανάγκη για αλλαγή (;) του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας , εκ μέρους των πολιτικών αρχηγεσιών της χώρας, αν δεν λάβει συγκεκριμένο περιεχόμενο, πολύ φοβάμαι ότι σύντομα και για ακόμη μια φορά, θα αποτελέσει μια ακόμη «βασιλοπούλα…

Διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Διαβάζοντας στην πρόσφατη Ενδιάμεση Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική της Τραπέζης της Ελλάδος (Δεκέμβριος 2019), το κεφάλαιο για την διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, βλέπουμε να παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στοιχεία που αξίζουν να αναφερθούν. Συγκεκριμένα : Εκτιμάται ότι το 2019 τόσο…

Αντιπαραθέσεις χωρίς νόημα

Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων έχει αρχίσει από το 2010 και την εφαρμογή των προγραμμάτων δημοσιονομικής πολιτικής. Με βάση τα στοιχεία του Γραφήματος 1,είμαστε σε θέση να επιμερίσουμε τις αυξήσεις ανάλογα με τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν τα προγράμματα…

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια.

Η επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας και η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας απαιτούν την ενεργό συνδρομή και του πιστωτικού συστήματος. Τα παραπάνω αποτελούν κοινό τόπο για το ρόλο του τραπεζικού συστήματος στη μεγέθυνση μιας νομισματικής οικονομίας. Η…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!