Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών χτυπάει καμπανάκι κινδύνου
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών χτυπάει καμπανάκι κινδύνου
Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας 2009-2022
Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας 2009-2022
Οι επιδράσεις του πληθωρισμού στα δημοσιονομικά μεγέθη

Η αύξηση του πληθωρισμού έχει προκαλέσει, σημαντικές επιδράσεις στο δημοσιονομικό τομέα. Συγκεκριμένα: • Λόγω της μεγάλης αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, εκτιμάται στο 15,5%, το 2022 αναμένεται μείωση του λόγου ΔΧ/ΑΕΠ στο 171,1% (μείωση 23,4 ποσοστιαίων μονάδων). Το 2023 η πορεία…

Μικρό καλάθι για ενδεχόμενη διαρκή αλλαγή της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ

Είναι απορίας άξιον το τι έχει απομείνει ανέγγιχτο από το άκαμπτο και σκληρό πλαίσιο που είχε θεσπίσει η ΕΕ, με την απόλυτη επιβολή των απόψεων της Γερμανίας, προκειμένου να ασκηθεί η οικονομική πολιτική στην ζώνη του ευρώ μετά τη Συνθήκη…

Η εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών την τριετία 2020-2022
Η εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών την τριετία 2020-2022
Τι αναμένεται για τις αγορές φυσικού αερίου και πετρελαίου το 2023
Τι αναμένεται για τις αγορές φυσικού αερίου και πετρελαίου το 2023
Οι αυξημένες ανισότητες πλούτου τα τελευταία τρία χρόνια χειροτερεύουν την κατάσταση των εργαζομένων

Ο συνδυασμός οικονομικής στασιμότητας και πληθωρισμού ρίχνει το βάρος του και στο μέτωπο της εργασίας. Η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (προβλέψεις) πιθανόν να είναι ελαφρότερη από αυτή που προβλεπόταν την προηγούμενη περίοδο, αλλά η γενική…

Συνεχίζεται ακάθεκτο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
Συνεχίζεται ακάθεκτο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
Μόνο η μείωση του πληθωρισμού δεν λύνει το πρόβλημα των απωλειών της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και των εργαζομένων

Η ελληνική οικονομία προβλέπεται ότι θα επιβραδυνθεί σημαντικά το 2023. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό κατά 3,8 (από 5,6 στο 1,8) ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος κατά 4,7 (6,2 στο 1,5) πμ . Η σημαντική αυτή επιβράδυνση,…

Η ελληνική οικονομία το 2023: επιβράδυνση και αβεβαιότητες

Η ελληνική οικονομία το 2023 προβλέπεται ότι θα επιβραδυνθεί σημαντικά το 2023. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό κατά 3,8 (5,6 στο 1,8) ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος κατά 4,7 (6,2 στο 1,5) πμ . Η σημαντική αυτή…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!