Η κυριαρχία της μαζικοδημοκρατίας και η επικράτηση της μεταδημοκρατίας.

1. Είναι αρκούντως γνωστό ότι η φιλελεύθερη κοινοβουλευτική (μαζικο) δημοκρατία, όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται, αποτέλεσε το διάδοχο σχήμα του αστικού αυταρχικού φιλελευθερισμού του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Επικράτησε στις χώρες της Δύσης κυρίως μετά τον Β’…

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ;

1. Μια νέα συναίνεση έχει εμφανισθεί και κυριαρχεί τουλάχιστον στις χώρες του δυτικού πολιτισμού : δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στην παρούσα κατάσταση. Ο κόσμος εμφανίζεται όλο και λιγότερο θελκτικός. Οι άνθρωποι δεν ονειρεύονται, δεν στοχάζονται. Αυτό που όλες οι προγενέστερες…

Λόγος κατά των ……προθύμων .

  Πρόθυμοι υπάρχουν πάντοτε για να υπηρετήσουν τις εκάστοτε εξουσίες. Χωρίς αυτούς άλλωστε δύσκολα θα μπορούσαν αυτές να λειτουργήσουν και να διεκπεραιώσουν την αποστολή τους.  Όμως στην εποχή μας , όπως και σε παλαιότερες ανάλογες εποχές , τα όρια των…

Η ανασύνθεση της λαϊκής υποκειμενικότητας μπορεί να αποτελέσει την προϋπόθεση για μια καινούργια πορεία. Μπορεί να συμβεί;

Στο αποϊδεολογικοποιημένο περιβάλλον της μετανεωτερικότητας η πολιτική ως κυβερνητικό φαινόμενο, δηλαδή ως άσκηση της εξουσίας και «διαχείριση» της κυριαρχίας από το πολιτικό προσωπικό των ελίτ, αδυνατεί να προκαλέσει την όποια ανάπτυξη και εκδίπλωση συγκρουσιακών καταστάσεων όπως αυτές υπήρχαν στο παρελθόν,…

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

. Η διαφθορά  αποτελεί μια γενική έννοια  στην οποία μπορούν να συμπεριληφθούν όλες εκείνες οι συμπεριφορές  που χαρακτηρίζονται ως μορφές κατάχρησης εξουσίας είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αφορά σε επιλογές που πραγματοποιούνται όχι στη βάση ενός θεσμοθετημένου και…

Tα Δημόσια Αγαθά αποτελούν την ουσία της Δημοκρατίας.

Η παγκοσμιοποίηση κάνει αισθητή την παρουσία της  αρχικά κυρίως με τη μορφή των οικονομικών και τεχνολογικών διεργασιών. Εμφανίζεται  ως μια «νέα» οικονομική πρόταση, η οποία υιοθετεί το ελεύθερο εμπόριο και την απελευθέρωση των αγορών από τους εναγκαλισμούς των παρεμβάσεων του…

Η εποχή της μεταδημοκρατίας.

                           Ζούμε στην εποχή της μετανεωτερικότητας[1]. Για λόγους κατανόησης των όσων θα ακολουθήσουν θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε  τα βασικά χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την αντίστοιχη εποχή  της νεωτερικότητας . Αυτά είναι τα ακόλουθα : Στο οικονομικό πεδίο η επικράτηση…

Ο Ελεύθερος Χρόνος και η Δημοκρατία.

  Ένα  από τα βασικά κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί το βάθος και το εύρος  των Δυτικών « Δημοκρατιών» είναι η αναμφισβήτητα η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου για τους πολίτες . Είναι αδύνατον στον οποιοδήποτε  να συμμετάσχει ως…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!