Η εποχή της μεταδημοκρατίας.

                           Ζούμε στην εποχή της μετανεωτερικότητας[1]. Για λόγους κατανόησης των όσων θα ακολουθήσουν θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε  τα βασικά χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την αντίστοιχη εποχή  της νεωτερικότητας . Αυτά είναι τα ακόλουθα : Στο οικονομικό πεδίο η επικράτηση…

Ο Ελεύθερος Χρόνος και η Δημοκρατία.

  Ένα  από τα βασικά κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί το βάθος και το εύρος  των Δυτικών « Δημοκρατιών» είναι η αναμφισβήτητα η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου για τους πολίτες . Είναι αδύνατον στον οποιοδήποτε  να συμμετάσχει ως…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!