Η αύξηση των επιτοκίων δεν είναι ικανή να μεταβάλλει την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας.

  Τα προβλήματα στην τουρκική οικονομία είναι πολλαπλά. Όμως τρία είναι πρωταρχικής σημασίας: ο περιορισμός ( επομένως και η ύπαρξη πόρων για την  χρηματοδότηση) των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η αναχρηματοδότηση του βραχυχρονίου εξωτερικού χρέους και ο περιορισμός του…

Επιβαρύνεται περαιτέρω η οικονομία της Τουρκίας λόγω της πανδημίας

Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία τα τελευταία τρία χρόνια η οποία επιβαρύνθηκε περαιτέρω σημαντικότατα από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 το 2020.  Σαφέστατα βασική αιτία αυτής της καθοδικής πορείας είναι η ακολουθούμενη…

Η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας

Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα η οικονομία της Τουρκίας κ. Μελά; Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία τα τελευταία τρία χρόνια η οποία επιβαρύνθηκε περαιτέρω σημαντικότατα από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 το…

Η Τουρκία σε παγίδα;

Η αδυναμία της τουρκικής βιομηχανίας να παράγει κινητήρες ικανούς να τοποθετηθούν σε σύγχρονα οπλικά συστήματα (δες προηγούμενο άρθρο) είναι επίσης εμφανής και στην περίπτωση της προσπάθειας να κατασκευασθεί το μαχητικό αεροπλάνο TF-X, εξολοκλήρου στην Τουρκία. Η Τουρκία μετά από τον…

Η Τουρκία του Ερντογάν: απόλυτη υποταγή της οικονομίας στην πολιτική

Η Τουρκία ακολούθησε με επιμέλεια την μετατροπή της οικονομικής της μεγέθυνσης σε υλικούς παράγοντες σκληρής ισχύος. Το δείχνουν δύο στοιχεία: το πρώτο , η ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής τεχνολογίας και βιομηχανίας τα τελευταία περίπου 20 χρόνια, η οποία τελικά φαίνεται…

Γιατί ο Ερντογάν ασκεί τη συγκεκριμένη οικονομική πολιτική

  Στο δημόσιο διάλογο όλο και πιο συχνά εμφανίζονται απόψεις οι οποίες πιστοποιούν με βεβαιότητα την επικείμενη «κατάρρευση»  της τουρκικής οικονομίας. Το βασικό επιχείρημα εδράζεται στην σημαντική υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος έναντι των νομισμάτων των βασικών εμπορικών εταίρων της Τουρκίας…

Πλανάται ένα ερώτημα

  Το τελευταίο χρόνο πλανάται ένα ερώτημα αναφορικά με την ασκούμενη οικονομική πολιτική της Τουρκίας : γιατί ο Ερντογάν, παρά τις πολλαπλές παρατηρήσεις και προειδοποιήσεις των οίκων αξιολόγησης και των διεθνών αναλυτών ότι η ασκούμενη οικονομική πολιτική βρίσκεται στον αντίποδα…

Το κρίσιμο ερώτημα

  Στο δημόσιο διάλογο όλο και πιο συχνά εμφανίζονται απόψεις οι οποίες πιστοποιούν με βεβαιότητα την επικείμενη «κατάρρευση»  της τουρκικής οικονομίας. Το βασικό επιχείρημα εδράζεται στην σημαντική υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος έναντι των νομισμάτων των βασικών εμπορικών εταίρων της Τουρκίας…

Ο πρόεδρος Ερντογάν και η πολεμική βιομηχανία : επιτυχημένη ιστορία ή απατηλά οράματα

1. Η αμυντική τουρκική βιομηχανία, μπορούμε να πούμε ότι συγκροτείται από τρεις ομάδες επιχειρήσεων με ξεχωριστά αντικείμενα εργασιών. Η πρώτη ομάδα επιχειρήσεων, η Turkish Armed Forces Foundation (TSKGV), βρίσκεται τα τελευταία 30 χρόνια υπό τον έλεγχο του στρατού και διοικείται…

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία δρα πολλαπλασιαστικά στη μεγέθυνση του ΑΕΠ

Η ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής τεχνολογίας και βιομηχανίας πήρε χρόνο, περίπου 20 χρόνια, αλλά τελικά φαίνεται ότι έχει αποδώσει καρπούς, όχι βέβαια όπως τους παρουσιάζει το τουρκικό κατεστημένο, αλλά σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε ενδυναμώνει την ισχύ των ενόπλων δυνάμεών της…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!