Το αυστηρά οριοθετημένο «δίχτυ κοινωνικής προστασίας» αντικαθιστά το κοινωνικό κράτος.

Η οικονομική λογική που διέπει το μνημονιακό πρόγραμμα το οποίο επιβλήθηκε στην ελληνική οικονομία, είναι γνωστό τοις πάσι (εκτός από εκείνους που προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν), είναι εντελώς ξένη με τη συγκρότηση ενός ενεργού και αποτελεσματικού κράτους. Μάλιστα όχι μόνο…

Κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας.

Η εύκολη, έως και χυδαία, κατηγοριοποίηση των όλων και περισσότερο διογκούμενων , κοινωνικών διεργασιών  που παρατηρούνται στις χώρες της αναπτυγμένης Δύσης ως εθνικολαϊκιστικών  (όρος που στην εποχή μας χρησιμοποιείται σαν το μοναδικό κλειδί που λύνει όλα τα σύγχρονα θεωρητικά και…

Τα ανθρώπινα δικαιώματα

Είναι απολύτως παραδεκτό πλέον  ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μετατραπεί σε lingua franca  της σημερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.  Αποτελούν το μεγάλο ιδεολογικό κοινό παρονομαστή της.  Μάλιστα  με το πέρασμα του χρόνου , όλο και περισσότερο  βρίσκονται στο στόμα  πολιτικών, δημοσιογράφων και…

The reality of the Greek social formation

  1. Greece, seen as a whole, i.e. political system, society, economy and culture, has come to confront not only a two-dimensional reality, but also but also with clear specificities that allow relative autonomy of one another. The main reality…

Η «συμπερίληψη της διαφθοράς» κινητήριος μοχλός του σύγχρονου υστεροκαπιταλιστικού συστήματος.

  Η όψιμη μαζικοδημοκρατική κοινωνία, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του ’80 και την επικράτηση του ριγκανισμού και του θατσερισμού, διεθνώς σχεδόν, με τη μορφή της μονοδιάστατης «ενιαίας σκέψης» και του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού χαρακτηρίζεται από την καινοτομία που αφορά στην οικονομικώς…

Στοχασμοί για τη σημερινή Ελληνική κατάσταση.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ. •       Σε αντίθεση με το όσους  είχαν ελπίσει  ότι η βαθιά πολύπλευρη  κρίση που διέρχεται η χώρα θα οδηγούσε σε στοιχειώδη ποιοτική αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτικών κομμάτων της χώρας,  η αδήριτη πραγματικότητα δικαιώνει όλους όσοι είχαν τολμήσει…

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση γενικής α-πορίας.

    Στα τελευταία σαράντα χρόνια στην Ελλάδα διαμορφώνεται ένας κοινωνικός σχηματισμός, ο οποίος μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος σχέσεων, συνδέεται και ενσωματώνεται με δεσμευτικό τρόπο στα διεθνή πλέγματα εξουσίας.  Ουσιαστικά, είναι ανάγκη σοβαρά να σκεφτούμε την Ελλάδα ως μια κοινωνία…

Ο εξορθολογισμένος και ο άμορφος χρόνος

  Στην ύστερη νεωτερικότητα, την εποχή του κοινωνικού καπιταλισμού, η γραφειοκρατία ήταν στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η γραφειοκρατία, σε αντίθεση με τις «ελεύθερες αγορές», φαινόταν περισσότερο αποτελεσματική. Ο εξορθολογισμός της γραφειοκρατίας συμπεριλάμβανε ή σωστότερα βασίζονταν στον εξορθολογισμένο  χρόνο. Ήταν χρόνος…

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

  Κώστας Μελάς – Σάββας Ρομπόλης ΄Οσο  περισσότερο μελετά  και  εμβαθύνει κανείς  το  πλούσιο συγγραφικό  έργο  του  Κ. Βεργόπουλου,  τόσο  πιο ξεκάθαρα  κατανοεί  το βάθος,  την  επιστημονική εγκυρότητα  και  τη συνέπεια  της  μεθοδολογικής του  προσέγγισης, με  την έννοια  της  αναζήτησης,…

Για τον Κώστα Βεργόπουλο. Εις Μνήμην.

Ο θάνατος του Κώστα Βεργόπουλου, ξαφνικός και αναπάντεχος, εγκατέστησε βαθιά μέσα μας ένα  αίσθημα  απώλειας για το χαμό ενός πολυαγαπημένου φίλου, εξαιρετικού πανεπιστημιακού δασκάλου, μεγάλης εμβέλειας διανοητή και ενός ακούραστου αγωνιστή των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των εργαζομένων και των…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!