Στόχος : η αύξηση του μεταποιητικού τομέα  της οικονομίας

Η Ελλάδα μετά την κρίση χρέους βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πολυετές πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που προκάλεσε έντονες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και στο κράτος και διαλυτικά φαινόμενα στην κοινωνία. Όλα αυτά ως αναγκαία κακά προκειμένου να γίνει υπέρβαση του προηγούμενου…

Πολύς θόρυβος … χωρίς τελικές αποφάσεις

Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε το συνολικό ύψος των πόρων που θα εισρεύσουν στην χώρα,  δεδομένου ότι δεν υπάρχει απόφαση για το λεγόμενο Σχέδιο Ανάκαμψης. Επομένως  θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα τελικά νούμερα του Σχεδίου Ανάκαμψης και να δούμε …

Η αύξηση της μεταποιητικής παραγωγής απαραίτητη προϋπόθεση για αλλαγή του υποδείγματος ανάπτυξης

Έχει γίνει πλέον συνήθεια: οι ελληνικές πολιτικές και οικονομικές αρχηγεσίες μετά από κάποιο σοβαρό συμβάν, συνήθως αρνητικό, όπως η κρίση του 2010 αλλά και η κρίση του COVID-19, θυμούνται και επανέρχονται στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος που ακολουθεί τα…

Ερωτήσεις –Απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Η παραγωγική ανασυγκρότηση : μια επαναλαμβανόμενη κουραστική ιστορία.

      Είναι  πολύ δύσκολο , σχεδόν αδύνατον, να συνταχθεί πρόγραμμα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας , εκ μέρους των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, που να περιλαμβάνει σαφείς προτάσεις  για ένα σύγχρονο  θεσμικό πλαίσιο, και παράλληλα  των αναγκαίων  μακροοικονομικών και μικροοικονομικών…

Η Γερμανία υπερισχύει!!!

Κατατέθηκε τελικά η αναμενόμενη πρόταση της ευρωπαϊκής επιτροπής (27 Μαΐου 2020) για τη δημιουργία του λεγόμενου  Σχεδίου Ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας από την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19. Η πρόταση κινήθηκε στο αναμενόμενο πλαίσιο (είχε περίπου αναγγελθεί από…

Οι δυσκολίες της πρότασης της ευρωπαϊκής επιτροπής

Κατατέθηκε τελικά η αναμενόμενη πρόταση της ευρωπαϊκής επιτροπής (27 Μαΐου 2020) για τη δημιουργία του λεγόμενου  Σχεδίου Ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας από την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19. Η πρόταση κινήθηκε στο αναμενόμενο πλαίσιο (είχε περίπου αναγγελθεί από…

Το ύψος των μέτρων

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση των μέτρων που αφορούν στην προσπάθεια περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην οικονομική δραστηριότητα και στους συμμετέχοντες σε αυτή (επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους) σηματοδοτεί ότι η γίνεται σιγά σιγά κατανοητή η…

Μικρό σημείωμα για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας

Προκειμένου να καταλάβουμε την πραγματικά δύσκολη θέση  που βρίσκεται η ελληνική οικονομία ας δούμε ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της την τελευταία  περίοδο  πριν το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 1, το ΑΕΠ της χώρας,…

Ταμείο ανάκαμψης : γαλλογερμανικό σχέδιο και το αντίστοιχο της ευρωπαϊκής επιτροπής.

Για ακόμη μια φορά, για οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να προηγηθεί η συμφωνία του άξονα Γερμανίας – Γαλλίας. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της δημιουργίας του «Ταμείου Ανάκαμψης) προκειμένου να υπάρξει βοήθεια στα πληττόμενα…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!