Γιατί η Τουρκία είναι οικονομικά παγιδευμένη

Γιατί η Τουρκία είναι οικονομικά παγιδευμένη

Ο κατακερματισμός του υποκειμένου στον ύστερο καπιταλιστικό κόσμο. Ο αγοραίος ατομικός ηδονισμός

Ο κατακερματισμός του υποκειμένου στον ύστερο καπιταλιστικό κόσμο. Ο αγοραίος ατομικός ηδονισμός

2023, Έτος μεγάλων δυσκολιών και ..εκλογών

Κώστας Μελάς / 2023, έτος μεγάλων δυσκολιών και …εκλογών

Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ)
Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ)
Περί των αριστερών και συναφών αντισυστημικών κινημάτων

Περί των αριστερών και συναφών αντισυστημικών κινημάτων

Ασθενής ανάκαμψη με πολλά ερωτηματικά για την ελληνική οικονομία.

Μελετώντας τις εξελίξεις των μακροοικονομικών μεγεθών το Α’ εξάμηνο του 2017 σε σχέση με τους στόχους του  Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021(ΜΠΔΣ),(Πίνακας 1), μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω : Πίνακας 1 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών. Πρώτον,…

Συνεχίζεται η εξάπλωση των ρομπότ

Η εξάπλωση των ρομπότ στις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες συνεχίστηκε με ανοδικούς ρυθμούς και το 2015 , σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία. Εξαπλώνεται σε όλες τις οικονομικές περιφέρειες του πλανήτη αλλά κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία (πρωταγωνίστριες η Κίνα και η Νότιος…

Διένεξη Γερμανίας – ΔΝΤ για το ελληνικό δημόσιο χρέος . Ή πως επιλύονται οι διαφορετικές απόψεις.

Δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό στη ζωή από το να ανακαλύψεις το ακριβές σημείο, από το οποίο πρέπει να παρατηρούνται και να κρίνονται όλα τα πράγματα, και ύστερα να παραμείνεις σ’ αυτό το σημείο, υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο  von Clausewitz (Καρλ…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!