Η ελληνική οικονομία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Η στρατηγική  επιλογή της χώρας μας για πλήρη και ολοκληρωτική αποδοχή του οικονομικού πλαισίου λειτουργίας της οικονομίας όπως απορρέει από τη συνθήκη του Μάαστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας νομίζω ότι για τα κυβερνώντα κόμματα στην χώρα μας είναι εκ…

Η ασθένεια της ελληνικής οικονομίας

  Η ελληνική οικονομία για ακόμα μια φορά τα τελευταία χρόνια , βρίσκεται σε κατάσταση έντονων κλυδωνισμών και σοβαρών πιέσεων. Είναι εντυπωσιακό το να αναλογισθεί κανείς τη συχνότητα της εμφάνισης αυτών των προβλημάτων στην ελληνική οικονομία αλλά και τα αντίστοιχα…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!