Το Σύμφωνο Σταθερότητας οξύνει τις ανισότητες μεταξύ των χωρών-μελών.

Η κριτική που ασκεί η Αριστερά σε ότι αναφέρεται ως Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι κατά βάση σωστή. Όμως συγχρόνως θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη , πολυσχιδής και πρωτίστως πολιτική. Οι ιδεολογικού τύπου επικλήσεις με στόχο την αποδόμηση του Συμφώνου…

Αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή της Συνθήκης της ΕΕ;

  Είναι γνωστόν ότι οι θεσμικές διατάξεις της ΕΕ προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (Δεκέμβρης 1991) όπως αυτή συμπληρώθηκε για την οικονομική πολιτική από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης , το οποίο υιοθετήθηκε στο Άμστερνταμ τον…

Η ύφεση εμφανίζεται πρώτα στην Ευρωζώνη.

1. Οι πολίτες των χωρών που ανήκουν στη Ζώνη του ευρώ αλλά και των υπολοίπων χωρών της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα , υπό μια έννοια, παράδοξο το οποίο συνίσταται στο  ότι η ΕΕ-15 εισέρχεται στην οικονομική ύφεση πριν από…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!