Νέο Πλανόδιον

Οι φοβέρες του Μακρόν

Οι φοβέρες του Μακρόν

Οι απόψεις, η αλήθεια, η εξουσία

Οι απόψεις, η αλήθεια, η εξουσία

Η παράλογη αποτελεσματικότητα των αλγορίθμων

Η παράλογη αποτελεσματικότητα των αλγορίθμων

Η ατμομηχανή κουράστηκε

Η ατμομηχανή κουράστηκε

Η παραγωγή του οικονομικού ειδέναι

Η παραγωγή του οικονομικού ειδέναι

Πού οδήγησε το «εκσυγχρονιστικό» πείραμα της περιόδου 1996-2004

Πού οδήγησε το «εκσυγχρονιστικό» πείραμα της περιόδου 1996-2004

Ο ρόλος του αξιολογικού μηδενιστή στην πολιτική και κοινωνική δράση

Ο ρόλος του αξιολογικού μηδενιστή στην πολιτική και κοινωνική δράση

Θέση μάχης

Θέση μάχης

Σημειώσεις για την κονδύλεια κοινωνική οντολογία και φιλοσοφική ανθρωπολογία

Σημειώσεις για την κονδύλεια κοινωνική οντολογία και φιλοσοφική ανθρωπολογία

Η καταστροφική κυριαρχία του οικονομισμού

Η καταστροφική κυριαρχία του οικονομισμού

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!