Ο συνεχής εκφυλισμός της Δημοκρατίας

Η προσεκτική ανάγνωση των θεωρητικών (αλλά και ιστορικών) προσεγγίσεων για την έννοια της δημοκρατίας  καταδεικνύει  το εμμενές  συγκρουσιακό της περιεχόμενο. Είναι πασίδηλο ότι η δημοκρατία δεν είναι απλώς ένα «συμβολικό πράγμα» , ένα σύνολο σταθερών αξιών και νομικών κανόνων ,…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!