Η αβεβαιότητα για Συναλλαγματική Ισοτιμία και η συμβολή της στην Οικονομική Μεγέθυνση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης και του ευρωπαϊκού κοινού νομίσματος .

Το επιχείρημα ότι η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου θα οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης καταλαμβάνει σημαντική θέση στις απόψεις που έχουν διατυπωθεί από τους οικονομικούς ιθύνοντες της ΕΕ[1] και έχουν γίνει αποδεκτές από τους ηγέτες των χωρών μελών. Η…

Αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή της Συνθήκης της ΕΕ;

  Είναι γνωστόν ότι οι θεσμικές διατάξεις της ΕΕ προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (Δεκέμβρης 1991) όπως αυτή συμπληρώθηκε για την οικονομική πολιτική από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης , το οποίο υιοθετήθηκε στο Άμστερνταμ τον…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!