Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση γενικής α-πορίας.

  Στα τελευταία σαράντα χρόνια στην Ελλάδα διαμορφώνεται ένας κοινωνικός σχηματισμός, ο οποίος μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος σχέσεων, συνδέεται και  ενσωματώνεται με δεσμευτικό τρόπο στα διεθνή πλέγματα εξουσίας.  Ουσιαστικά, είναι ανάγκη σοβαρά να σκεφτούμε την Ελλάδα ως μια κοινωνία που…

Σχετικά με τα μεγέθη της Επένδυσης και Αποταμίευσης

H ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να ανακάμπτει, αλλά η ανάκαμψη εμποδίζεται, κατά βάση, από τον ανεπαρκή μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας. Η ανάκαμψη της οικονομίας τα δύο τελευταία έτη (2017-2018) ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη του μέσου όρου των…

Αργεί ακόμη η χρηματοδότηση της οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα.

Οι δραματικές επιπτώσεις των μνημονιακών προγραμμάτων στον τραπεζικό τομέα  αντικατοπτρίζονται με τρόπο ξεκάθαρο κατ’ αρχάς στις πολλαπλές ανακεφαλαιώσεις που έλαβαν χώρα από το 2012 μέχρι και το 2015. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνούμε και τη «βοήθεια»(;) του έτους 2008. Επίσης…

Η κατάσταση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η έντονη καθοδική πορεία των χρηματιστηριακών τιμών των  τραπεζών που ξεκίνησε από το τέλος Αυγούστου συνεχίζει να δημιουργεί έντονες ανησυχίες για την κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος . Αποκορύφωμα υπήρξε η  συνεδρίαση, της Τετάρτης 03.10.2018 , με ένα εντυπωσιακό ξεπούλημα…

Δύσκολη η μεταμνημονιακή πορεία της οικονομίας

H ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να ανακάμπτει, αλλά η ανάκαμψη είναι μικρή και εμποδίζεται, κατά βάση, από τον ανεπαρκή μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας. Η ανάκαμψη της οικονομίας τα δύο τελευταία έτη (2017-2018) ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη του…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!