Ο συνεχής εκφυλισμός της Δημοκρατίας

Η προσεκτική ανάγνωση των θεωρητικών (αλλά και ιστορικών) προσεγγίσεων για την έννοια της δημοκρατίας  καταδεικνύει  το εμμενές  συγκρουσιακό της περιεχόμενο. Είναι πασίδηλο ότι η δημοκρατία δεν είναι απλώς ένα «συμβολικό πράγμα» , ένα σύνολο σταθερών αξιών και νομικών κανόνων ,…

Το ζήτημα της ανάπτυξης θέτει προβλήματα και η Κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα.

  Έχω υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη δεν είναι μια διαδικασία η οποία  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια οικονομία όπου το κυρίαρχο σχέδιο δράσης που τη διέπει αποσκοπεί στη συρρίκνωσή της επιβάλλοντας «αποθερμαντικές» θεραπείες σοκ[1] . Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί…

Το απαιτούμενο πρωτογενές αποτέλεσμα για τη σταθεροποίηση του λόγου ΔΧ/ΑΕΠ: το Μνημόνιο και η Πραγματικότητα.

      Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μνημονίου  το απαιτούμενο πρωτογενές αποτέλεσμα για την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους πρέπει από το 2014 να αγγίξει το 6,0% και να διατηρηθεί σε αυτό το ύψος για όσο διάστημα απαιτείται.  Δηλαδή από…

Η ελληνική οικονομία στην παγίδα του στασιμοπληθωρισμού

Εκατό μέρες μετά την εφαρμογή του Μνημονίου, η ελληνική οικονομία βρίσκεται παγιδευμένη στις δαγκάνες του στασιμοπληθωρισμού. Βαθειά ύφεση και υψηλή ανεργία μαζί με υψηλό πληθωρισμό αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της παρούσας φάσης της. Οι εξελίξεις αυτές τουλάχιστον ως προς την…

Δυσκολότερο το 2011 για την ελληνική οικονομία.

  Το έτος 2010 θα είναι ένα πολύ δύσκολο  έτος για την ελληνική οικονομία  για τους εργαζόμενους αλλά  και τους Έλληνες πολίτες γενικότερα. Μετά τα μέτρα που  έχουν ληφθεί με βάση το μνημόνιο η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται ουσιαστικά…

Απαιτείται η ύπαρξη μιας κυβέρνησης με ισχυρή πολιτική βούληση

Η Ελλάδα είναι ουσιαστικά μια χρεοκοπημένη χώρα. Μάλιστα είναι η πρώτη χώρα της αναπτυγμένης Δύσης που υφίσταται τις συνέπειες της «κρίσης χρέους» ως μέλος της ΟΝΕ. Λέγω «ουσιαστικά», διότι τυπικά εξακολουθεί να ανταποκρίνεται, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της…

Η ανασύνθεση της λαϊκής υποκειμενικότητας μπορεί να αποτελέσει την προϋπόθεση για μια καινούργια πορεία. Μπορεί να συμβεί;

Στο αποϊδεολογικοποιημένο περιβάλλον της μετανεωτερικότητας η πολιτική ως κυβερνητικό φαινόμενο, δηλαδή ως άσκηση της εξουσίας και «διαχείριση» της κυριαρχίας από το πολιτικό προσωπικό των ελίτ, αδυνατεί να προκαλέσει την όποια ανάπτυξη και εκδίπλωση συγκρουσιακών καταστάσεων όπως αυτές υπήρχαν στο παρελθόν,…

Η επερχόμενη κρίση χρέους των αναπτυγμένων χωρών της Δύσης.

1. Δημοσιονομική κατάσταση. Η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές του πλανήτη καταπολεμήθηκε  κυρίως με διοικητικού τύπου αντικυκλικές  δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές και μέσω των αυτόματων σταθεροποιητικών μηχανισμών που δημιουργούνται.  Στις αναπτυγμένες οικονομίες…

Βαθιά ύφεση στην Ελλάδα

Το σύνολο των μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης για τη δημοσιονομική προσαρμογή δεν ήταν κάτι το μη αναμενόμενο. Η κυβέρνηση δεν κομίζει γλαύκας εις Αθήνας. Το ότι τα συγκεκριμένα μέτρα οδηγούν την οικονομία σε ύφεση το 2010 (-2,5% έως 3,5% μείωση…

Το Σύμφωνο Σταθερότητας οξύνει τις ανισότητες μεταξύ των χωρών-μελών.

Η κριτική που ασκεί η Αριστερά σε ότι αναφέρεται ως Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι κατά βάση σωστή. Όμως συγχρόνως θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη , πολυσχιδής και πρωτίστως πολιτική. Οι ιδεολογικού τύπου επικλήσεις με στόχο την αποδόμηση του Συμφώνου…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!