Η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας : το 2019 κρίσιμο κατώφλι.

Η  έξοδος στις ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές αγορές και η αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεων της χώρας μέσω αυτών ,αποτελεί την κατάληξη του εν εξελίξει προγράμματος που έχει επιβληθεί στην ελληνική οικονομία.  Ως γνωστόν, η αδυναμία της Ελλάδος να αναχρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις της το…

Έξοδος στις αγορές.

  Ίσως ο μοναδικός τρόπος για να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες του χρόνου εξόδου της Ελλάδος , στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εκτός των θεωρητικών προσεγγίσεων , είναι η σύγκριση με περιπτώσεις χωρών οι οποίες αναλογικά…

Η Κίνα προσπαθεί να επωφεληθεί από την επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ –ΕΕ στη Ρωσία

  Η ανάκαμψη και η διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Κίνας και Ρωσίας που παρατηρείται το 2016, οδηγεί και την ανάγκη για συνεχή μεγέθυνση της χρηματοπιστωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οικονομιών. Το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε σε…

Η περίπτωση Σουηδία: η οικονομία μεγεθύνεται, η φορολογία μεγαλώνει προκειμένου να χρηματοδοτηθούν παιδεία, έρευνα, και κοινωνικό κράτος

Σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον με μεγάλες αβεβαιότητες, και με την ΕΕ να βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις , η Σουηδία είναι η χώρα που αποτελεί  ένα είδος εξαίρεσης, παρουσιάζοντας  εικόνα σταθερότητας και στέρεης οικονομικής ανάπτυξης. Η Σουηδία, χώρα της…

Η Γερμανία εξάγει ύφεση μειώνοντας την παγκόσμια ζήτηση

  Για περίπου 50 χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η οικονομία των ΗΠΑ λειτουργούσε ως ο βασικός παράγοντας αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης , απορροφώντας (εισάγοντας) σημαντικές ποσότητες εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών, από τον υπόλοιπο κόσμο , με…

Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε ή αυτό που της δώσανε;

Στο άρθρο μου «Διένεξη Γερμανίας – ΔΝΤ για το ελληνικό δημόσιο χρέος Ή πώς επιλύονται οι διαφορετικές απόψεις», στο Παρόν της Κυριακής 04.06.2017 (http://www.paron.gr/v3/new.php?id=100436&colid=&catid=27&dt=2017-06-04) είχα αναφερθεί στο πως θα επιλυθεί η διένεξη μεταξύ Γερμανίας και ΔΝΤ αναφορικά με το ελληνικό…

Αν ο βασικός στόχος του προγράμματος που έχουν επιβάλει οι δανειστές στην Ελλάδα, εξακολουθεί να ισχύει. .. τότε

  Πολλές φορές , τις περισσότερες θα έλεγα, η συναγωγή συμπερασμάτων για τις μελλοντικές εξελίξεις στηρίζεται στα υπάρχοντα δεδομένα (όσο μπορούμε να τα θεωρούμε ως δεδομένα) , στους στόχους που έχουν τεθεί , στα μέσα και στους τρόπους που έχουμε…

Η αντίληψη του Σόϊμπλε , αναφορικά με το ελληνικό δημόσιο χρέος

Η αντίληψη των Γερμανών , αναφορικά με το ελληνικό δημόσιο χρέος, ξεκινά από την παρακάτω βασική θέση: από το 2018 και μετά η Ελλάδα δεν πρέπει να παράγει νέο χρέος. Δεδομένης της συνεχούς ύπαρξης πρωτογενών πλεονασμάτων στο διηνεκές , ο…

Η Άνοδος και η Πτώση του Γερμανικού «Ενός Πλοίου KG» Χρηματοδοτικού Υποδείγματος, ή γιατί θυμώνει ο Σόϊμπλε με τους Έλληνες Εφοπλιστές.

  Αρχή φόρμας ΗΗ Την προηγούμενη δεκαετία η Γερμανία έγινε μια από τις χώρες  με τον μεγαλύτερο ιδιόκτητο ναυτικό στόλο στον κόσμο. Συγκεκριμένα ήταν στη 4η θέση μετά την Ελλάδα, Κίνα και Ιαπωνία. Ένας από τους λόγους αυτής της επιτυχίας…

Μερίδια εργασίας και κερδών στο ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο Πινάκων που παρατίθενται στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να συλλογιστούμε σε σχέση με τα μερίδια εργασίας και κεφαλαίου ως % του ΑΕΠ στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο της οικονομικής κρίσης και του προγράμματος…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!