Η πραγματική κατά κεφαλήν δαπάνη στην Ελλάδα έχει κατρακυλήσει στις τελευταίες θέσεις τα τελευταία 12 χρόνια σε σχέση με τις χώρες ΕΕ-28.

Στο Σχήμα 1, παρουσιάζουμε την πραγματική κατά κεφαλήν δαπάνη στην Ελλάδα (μονάδες αγοραστικής δύναμης, PPS), – σε όρους ΑΕΠ, κατανάλωσης και επένδυσης – από το 2007 μέχρι το 2018. Η παράθεση των στοιχείων γίνεται σε όρους δείκτη σε σύγκριση με…

Η θεμελίωση της μακροοικονομικής πολιτικής των «ευρωπαϊκών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων» διαφέρει από τη νεοκλασική – νεοφιλελεύθερη προσέγγιση;

Πρωτοδημοσιεύτηκε τις 24.5.2007 στη Μηνιαία Επιθεώρηση. Στην οικονομική δύο κυρίαρχα ρεύματα έχουν συγκροτηθεί σε αντίστοιχα αντιμαχόμενα επιστημονικά προγράμματα, αυτό του νεοκλασικού φιλελευθερισμού και αυτό του κεϋνσιανού φιλελευθερισμού [1] . Το πρώτο απαιτεί την πλήρη αποπολιτικοποίηση της Οικονομίας, δηλαδή την απρόσκοπτη…

Οι προεκλογικές θετικές προσδοκίες … δεν λύνουν κανένα οικονομικό πρόβλημα

Η προεκλογική περίοδος, σχεδόν πάντοτε, επιτρέπει στους ψηφοφόρους τη δημιουργία θετικών προσδοκιών για τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις. Τις περισσότερες φορές αυτές οι θετικές προσδοκίες εκφράζουν τις ιδιωτικές επιθυμίες του καθενός  οι οποίες διογκώνονται τεχνιέντως από τις συνήθεις ρητορείες των πολιτικών…

Τα προεκλογικά οικονομικά προγράμματα των κομμάτων

Από γενική άποψη, σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με σαφή μαζικοδημοκρατικά χαρακτηριστικά, και με κυρίαρχο άξονα τις οικονομικές διεργασίες, η Πολιτική είναι εξαναγκασμένη να ομιλεί,in ultima istanza,  διαμέσου της Οικονομίας. Να λαμβάνει, στα επιχειρήματά της, αποφασιστικά υπόψη  την Οικονομία και όσα…

Η οικονομία σε πρώτο πλάνο….αλλά ….

Από γενική άποψη, σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με σαφή μαζικοδημοκρατικά χαρακτηριστικά και με κυρίαρχο άξονα τις οικονομικές διεργασίες, η Πολιτική είναι εξαναγκασμένη να ομιλεί πολιτικά διαμέσου της Οικονομίας. Να λαμβάνει, στα επιχειρήματά της, αποφασιστικά υπόψη  την Οικονομία. Η τελευταία, νοούμενη…

Σχετικά με την 3η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στην  3η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , για την ενισχυμένη εποπτεία της ελληνικής οικονομίας,  καταγράφονται αρκετές παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν τόσο την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που είναι υποχρεωμένη η ελληνική κυβέρνηση να επιτύχει, όσο και στην αλλαγή των ποιοτικών…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!