ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ                               ΤΖΟΝ ΜΕΪΝΑΡΝΤ ΚΕΪΝΣ Μια απαραίτητη επαναφορά                           Μικρή αναφορά στη ζωή και στη σκέψη του Η επιχειρηματολογία, υπέρ της επαναφοράς στο προσκήνιο της οικονομικής σκέψης του J.M.Keynes που αναπτύσσεται στο βιβλίο, κατατείνει στο να αποκατασταθεί το κλονισμένο…

Η στασιμότητα της παραγωγικότητας θέτει σε κίνδυνο την συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας…

Το 2018 έκλεισε με την ελληνική οικονομία να παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Όμως, το νέο έτος, που σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, θα είναι το 3ο κατά σειρά έτος μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας , ξεκινά με εντεινόμενους κινδύνους σε παγκόσμιο επίπεδο.…

Πολλαπλά χρήσιμη η έκδοση του 5ετους ομολόγου.

Ένα περίπου χρόνο μετά την έκδοση του 7ετούς ομολόγου που κατά γενική ομολογία δεν ανταποκρίθηκε στις κυβερνητικές προσδοκίες,  και για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2018 που βγήκε από το 3ο μνημόνιο, η Ελληνική  Δημοκρατία έκανε το πρώτο βήμα…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!