Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία το 2019

Το 2018 αποτέλεσε σημαντικό έτος για την ελληνική οικονομία, καθώς ολοκληρώθηκε το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που συνοδεύθηκε με συγκεκριμένα μέτρα, έστω και ανεπαρκή,  ελαφρύνσεως των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας σε ορίζοντα δεκαετίας. Παράλληλα, η οικονομική ανάκαμψη ενισχύθηκε σε σχέση…

Η οικονομία της Τουρκίας στην παρούσα συγκυρία

Στην Τουρκία, η υπερθέρμανση της οικονομίας, ως αποτέλεσμα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ένταση στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ το α’ εξάμηνο του 2018, είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία. Η έντονη υποτίμηση…

Για τους κατώτατους μισθούς.

Την τελευταία περίοδο κάτι φαίνεται να κινείται σε ορισμένες χώρες της ΕΕ σε σχέση με τις κατώτατες  αμοιβές εργασίας. Εκτός από την Πορτογαλία η οποία ακολουθεί με ακρίβεια το σχεδιασμό αύξησης του κατώτατου μισθού εδώ και τέσσερα χρόνια, και η…

Αλλάζει το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής;

Στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019 διατυπώνεται η ακόλουθη θέση : « Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του έτους 2019 αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα αλλαγής του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής. Οι μειώσεις…

Η έντονη ανισοκατανομή του εισοδήματος αποσταθεροποιεί την οικονομία.

Τα σημαντικά σφάλματα της οικονομικής κοινωνίας στην οποία ζούμε είναι  η αυθαίρετη και άνιση διανομή του πλούτου και των εισοδημάτων.  Ας πάρουμε ως παράδειγμα την οικονομία των ΗΠΑ. Στη Γραφική παράσταση που ακολουθεί καταγράφονται οι εξελίξεις του μεριδίου του εισοδήματος…

Η «συμπερίληψη της διαφθοράς» κινητήριος μοχλός του σύγχρονου υστεροκαπιταλιστικού συστήματος.

Η όψιμη μαζικοδημοκρατική κοινωνία, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του ’80 και την επικράτηση του ριγκανισμού και του θατσερισμού, διεθνώς σχεδόν, με τη μορφή της μονοδιάστατης «ενιαίας σκέψης» και του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού χαρακτηρίζεται από την καινοτομία που αφορά στην οικονομικώς λειτουργική…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!