Η Παγκόσμια Οικονομία το 2017.

1.       Η μεγέθυνση του ΑΕΠ. Το 2017 βρίσκεται προ των πυλών και οι παράγοντες της αβεβαιότητας, για την Παγκόσμια Οικονομία πολλαπλασιάζονται και καθιστούν περισσότερο πολύπλοκες τις εξελίξεις για το προσεχές έτος. Αυτό αποτυπώνεται  με τη συγκρατημένη αισιοδοξία, που κυρίως οι…

Οι τρεις Δράκοι και η Ελληνική Κυβέρνηση.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο αφήγημα για τις εξελίξεις μέχρι το τέλος του Μνημονίου το 2018, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και ενόψει της δεύτερης. Το αφήγημα ήταν απλό και ταυτιζόταν με αυτό που ήταν ενσωματωμένο στο…

Τα εγγενή προβλήματα που δημιουργεί η μετάλλαξη του ΔΝΤ.

‘Έχω την εντύπωση ότι καμιά χώρα στον κόσμο δεν επιθυμεί να προσφύγει για βοήθεια στο ΔΝΤ υπό τον άτεγκτο «τεχνοκρατικό» τρόπο που αντιμετωπίζει τις οικονομίες των χωρών. Είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύεται  ότι μπορεί να υπάρξει «τεχνοκρατική λύση» δίχως την…

Κινδυνεύει η Παγκοσμιοποίηση;

Οι δύο δεκαετίες που ακολούθησαν την περίοδο του  Ψυχρού Πολέμου χαρακτηρίστηκαν ως η κορύφωση της Παγκοσμιοποίησης. Η διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων, αγαθών και ανθρώπων εξαπλώθηκε ραγδαία. Μεταξύ της πτώσης του τείχους του Βερολίνου το 1989 και της αρχής της τελευταίας χρηματοπιστωτικής…

Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Δύση.

Η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα που έθετε η παγκοσμιοποίηση, έγινε κυρίως μέσω της Συνθήκης του Μάαστριχτ και με όσα νομοθετήματα ακολούθησαν. Ο βασικός λογικός πυρήνας των θεσμικών ρυθμίσεων ήταν  σε μεγάλο βαθμό η άσκηση της…

Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης δεν βοηθά την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών της ευρωζώνης.

Από την αρχή της κρίσης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έγινε η κυρίαρχη αντίληψη για τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής κρίσης βασισμένη στις λογικές της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης. Η επίμονη επικέντρωση στην ανταγωνιστικότητα εδράζεται ουσιαστικά στην αντίληψη ότι η κρίση…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!