Σε τι αλήθεια πιστεύει ο Wolfgang Schauble;

Οι περισσότεροι παρατηρητές της σύγχρονης γερμανικής σκηνής επισημαίνουν ότι μετά την ενοποίηση της Δυτικής και Ανατολικής  Γερμανίας άλλαξε ο τόνος της γερμανικής πολιτικής κουλτούρας. Άρχισαν να εμφανίζονται εκ νέου προβληματισμοί και θέματα που είχαν ξεχασθεί μετά τις πολιτικές εξελίξεις που…

Μια από τα ίδια.

Σε αντίθεση με το όσους  είχαν ελπίσει  ότι η βαθειά πολύπλευρη  κρίση που διέρχεται η χώρα θα οδηγούσε σε στοιχειώδη ποιοτική αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτικών κομμάτων της χώρας,  η αδήριτη πραγματικότητα δικαιώνει όλους όσοι είχαν τολμήσει να υποστηρίξουν (ζουν)…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.(17.07.2016)

Στο προσκήνιο είναι οι ιταλικές τράπεζες αλλά θυμάμαι μια παλιότερη συζήτησή μας που αναδείκνυε το πρόβλημα, που ήταν σοβαρό, των ευρωπαϊκών τραπεζών συνολικά.  Δεν έχει αλλάξει, από τότε, κάτι ουσιαστικό, συνεχίζουν να υπάρχουν τα δομικά προβλήματα. Και δεν θα αλλάξει…

Η τουρκική οικονομία έχει χάσει τη δυναμική της.

Η τουρκική οικονομία έχει χάσει τη δυναμική της: ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ την περίοδο 2011-2015 έχει κατέλθει στο 3,5% (ετήσιος μέσος όρος) έναντι 8,3% την περίοδο 2002-2009. Παρά τη σημαντική μείωση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ, εντούτοις τα αποτελέσματα αυτά…

Περί λαϊκισμού και άλλων τινών.

  Μια από τις βασικές έννοιες, μέσω της οποίας επιχειρείται να επε­ξηγηθούν οι σημερινές πολιτικές εξελίξεις, είναι αναμφισβήτητα αυ­τή του λαϊκισμού. Γνωστή ως έννοια, φορτισμένη κυρίως με αρνητι­κές συνδηλώσεις, πολυχρησιμοποιημένη κυρίως από τις πολιτικές ελίτ, οι οποίες, αναλαμβάνοντας την κυβέρνηση…

Σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Είναι απολύτως παραδεκτό πλέον  ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μετατραπεί σε lingua franca  της σημερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.  Αποτελούν το μεγάλο ιδεολογικό κοινό παρανομαστής της.  Μάλιστα  με το πέρασμα του χρόνου , όλο και περισσότερο  βρίσκονται στο στόμα  πολιτικών, δημοσιογράφων και…

Άρπα κόλλα[1]

Είναι κοινό μυστικό, ότι αυτοί οι οποίοι δρουν στο πλαίσιο της πολιτικής , δηλαδή όσοι αναλίσκονται στο να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κάποιο ψήγμα εξουσίας, δεν χάνουν τον καιρό τους ζυγίζοντας τις έννοιες που χρησιμοποιούν και με τις οποίες το…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!