Διαθέσιμο εισόδημα – φορολογική επιβάρυνση – αποταμίευση στην ελληνική οικονομία.

  Α. Η μεγάλη ύφεση των τελευταίων χρόνων, ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολούθησε την εφαρμογή των Μνημονίων, οδήγησε σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών (Διάγραμμα 1). Ως νοικοκυριά στην ανάλυση αυτή, λογίζονται…

Η παγκόσμια οικονομία και η ελλειμματική ζήτηση.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα χρόνιο πρόβλημα ελλειμματικής ονομαστικής ζήτησης. Η Ιαπωνία υποφέρει από σχεδόν μηδενική μεγέθυνση και πολύ μικρός πληθωρισμός. Η Ευρωζώνη υποφέρει από χαμηλό πληθωρισμό και κινδυνεύει να περιπέσει σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή της…

Το εξωτερικό ισοζύγιο της Κίνας.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κίνας, το 2015, ήταν το μεγαλύτερο από το 2010 , φθάνοντας το 2,72%. Αποτιμώμενο σε δολάρια ΗΠΑ, το ύψος του ανέρχεται σε 293 δις δολάρια. Το πλεόνασμα προήλθε : κυρίως, από…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!