Τα όρια της νομισματικής πολιτικής.

Υπάρχει μια προσπάθεια, κυρίως από τη μεριά της νέο-κευνσιανής σκέψης (Paul Krugman, Joseph Stiglitz ) , να επανέλθει στο προσκήνιο το παλιό υπόδειγμα IS–LM.  Σύμφωνα με το γνωστό αυτό υπόδειγμα, η νομισματική πολιτική επιτρέπει , διαμέσου της μείωσης του επιτοκίου,…

Η Πορτογαλική Οικονομία

Η Πορτογαλία είχε μπει σε πρόγραμμα διάσωσης ένα χρόνο μετά την Ελλάδα, τον Απρίλιο 2011. Δανειοδοτήθηκε με 78 δισ. ευρώ – το ένα τρίτο όσων δόθηκαν στην Ελλάδα. Μια τριετία αργότερα, κατάφερε να βγει στις αγορές. Αυτό θεωρείται ως επιτυχία…

Αυξάνεται η αξία του παγκόσμιου σκιώδους χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα , το παγκόσμιο σκιώδες τραπεζικό σύστημα συνεχίζει απρόσκοπτα την αύξησή του. Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από την  τελευταία έκδοση του Global Shadow Banking Report , το οποίο εκδίδει το Financial Stability Board ( FSB). Εκείνο που…

Η διαρκή δημοσιονομική προσαρμογή προκαλεί μείωση του δυνητικού ΑΕΠ.

Σε πρόσφατο άρθρο τους  οι Antonio Fatás και Lawrence H. Summers[1]   αναζητούν τις εμμενείς συνέπειες της δημοσιονομικής προσαρμογής   στη εξέλιξη του δυνητικού ΑΕΠ, τόσο στην ευρωζώνη όσο στις ΗΠΑ.  Οι δύο μελετητές αναδεικνύουν ότι το δυνητικό ΑΕΠ έχει μειωθεί ως…

Εκλογές στη Πολωνία.

Σήμερα , Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιούνται εκλογές , εκτός από την Αργεντινή, και στην Πολωνία, τη μεγαλύτερη  πληθυσμιακά χώρα της Ανατολικής Ευρώπης που ανήκει στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, με την ισχυρότερη οικονομία και τη σπουδαιότερη γεωπολιτική θέση.  Μετά…

Χαμηλή προστιθέμενη αξία στην τουρκική βιομηχανία.

Παρά τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεσθεί  στη βιομηχανία της Τουρκίας , τα τελευταία δεκατρία έτη, εντούτοις η προστιθέμενη αξία της εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο της παγκόσμιας αλυσίδας. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία , τα 2/3 από…

Σκέψεις για να μην γίνει «η πολιτική της αναδιανομής» ένα ακόμη ιδεολόγημα.

 Η ανακατανομή του εισοδήματος , όταν υπάρχει μεγάλη ανισότητα πλούτου, μπορεί υπό προϋποθέσεις να οδηγήσει σε μεγέθυνση του εισοδήματος. Γνωρίζουμε ότι η μεγέθυνση του κεφαλαίου , σε συνθήκες υποαπασχόλησης των πόρων , επηρεάζεται θετικά από τη ροπή προς την κατανάλωση. …

Μπροστά στη νέα ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Αμέσως μετά την Τρίτη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (καλοκαίρι 2013) έγραφα: «Η απαίτηση νέων κεφαλαίων για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να εμφανισθεί ανά πάσα στιγμή στο μέλλον αν το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να παράγει μη αποτελεσματικά δάνεια ή…

Οι οικονομικές προοπτικές της Ρωσίας έχουν επιδεινωθεί

Οι οικονομικές προοπτικές της Ρωσίας έχουν επιδεινωθεί και η οικονομία μπορεί να συρρικνωθεί περαιτέρω τον επόμενο χρόνο, ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα. Η εξαρτημένη από το πετρέλαιο οικονομία αναμένεται τώρα να συρρικνωθούν κατά 3,8% το 2015 και επιπλέον 0,6% το 2016,…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!