Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης δεν εξαλείφει τις ανισορροπίες της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Τον Ιούλιο 2015, η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας (Banca d’Italia) δημοσίευσε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του δείκτη ανταγωνιστικότητας ως προς τη τιμή[1] και την εφάρμοσε στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία). Σύμφωνα με…

Τα όρια της νομισματικής πολιτικής.

Υπάρχει μια προσπάθεια, κυρίως από τη μεριά της νέο-κευνσιανής σκέψης (Paul Krugman, Joseph Stiglitz ) , να επανέλθει στο προσκήνιο το παλιό υπόδειγμα IS–LM.  Σύμφωνα με το γνωστό αυτό υπόδειγμα, η νομισματική πολιτική επιτρέπει , διαμέσου της μείωσης του επιτοκίου,…

Η Πορτογαλική Οικονομία

Η Πορτογαλία είχε μπει σε πρόγραμμα διάσωσης ένα χρόνο μετά την Ελλάδα, τον Απρίλιο 2011. Δανειοδοτήθηκε με 78 δισ. ευρώ – το ένα τρίτο όσων δόθηκαν στην Ελλάδα. Μια τριετία αργότερα, κατάφερε να βγει στις αγορές. Αυτό θεωρείται ως επιτυχία…

Αυξάνεται η αξία του παγκόσμιου σκιώδους χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα , το παγκόσμιο σκιώδες τραπεζικό σύστημα συνεχίζει απρόσκοπτα την αύξησή του. Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από την  τελευταία έκδοση του Global Shadow Banking Report , το οποίο εκδίδει το Financial Stability Board ( FSB). Εκείνο που…

Η διαρκή δημοσιονομική προσαρμογή προκαλεί μείωση του δυνητικού ΑΕΠ.

Σε πρόσφατο άρθρο τους  οι Antonio Fatás και Lawrence H. Summers[1]   αναζητούν τις εμμενείς συνέπειες της δημοσιονομικής προσαρμογής   στη εξέλιξη του δυνητικού ΑΕΠ, τόσο στην ευρωζώνη όσο στις ΗΠΑ.  Οι δύο μελετητές αναδεικνύουν ότι το δυνητικό ΑΕΠ έχει μειωθεί ως…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!