Βασικά στοιχεία που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη σε οποιοδήποτε σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια εκπόνησης ενός προγράμματος για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της Ελλάδος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τρεις βασικούς παράγοντες: Α) τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας Β) την κοινωνική συγκρότηση της χώρας Γ) την πολιτική κουλτούρα και πρακτική.…

Η εξέλιξη των επενδύσεων 2009-2015.

Μέσα στο διαμορφωθέν περιβάλλον  της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής που ασκείται  τα τελευταία σχεδόν έξι χρόνια επί της ελληνικής οικονομίας, η μείωση  των επενδύσεων (Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου) υπήρξε  χαρακτηριστική.   Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξή τους. Πίνακας…

Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (SDR) και κινέζικο νόμισμα.

Είναι γνωστόν ότι τα Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (SDR) δημιουργήθηκαν από το ΔΝΤ το 1969 ως διεθνή αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να συμπληρωθούν τα επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα των χωρών μελών του.  Η τρέχουσα αξία του SDR βασίζεται σε ένα καλάθι νομισμάτων…

Ακόμη ένας προαναγγελθείς θάνατος.

1. Η αντιπαράθεση  κινημάτων  με το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα αποτελεί μια σταθερά από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του έως σήμερα. Μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα η αντιπαράθεση και η αντίσταση ήταν αυθόρμητη και αποσπασματική. Κατά τα τέλη…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!