Σαν να μην πέρασε μια μέρα…

Οι αμερικανικές μεγάλες τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα με τον Κανόνα του Volcker (Volcker Rule) οι μεγάλες τράπεζες (μεγάλες που δύσκολα πτωχεύουν..) θα πρέπει να αποφεύγουν να προβαίνουν σε επικίνδυνα και κερδοσκοπικά παίγνια. Αλλά οι μεγάλες…

Οι χρηματοοικονομικές ροές του Ισοζυγίου Πληρωμών της Ελλάδος . Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2014.

Το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 οι  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ελλάδα εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψους  -103,6 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα οι εισροές ΑΞΕ μη κατοίκων στην Ελλάδα ανήλθαν σε +55,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα οι ΑΞΕ κατοίκων (Της Ελλάδος) στο εξωτερικό εμφάνισαν…

Δάνεια σε καθυστέρηση.

Στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση του προγράμματος που εφαρμόζεται στην ελληνική οικονομία υπάρχει ρητή αναφορά για την ανάγκη επείγοντος και αποτελεσματικού τρόπου αντιμετώπισης του υψηλού επιπέδου των δανείων σε καθυστέρηση. (According to the assessment of the…

Λίγα λόγια για την «κατάσταση εμπιστοσύνης» στην οικονομική δραστηριότητα.

Στην εποχή της μαζικοδημοκρατίας και της αυτοπραγμάτωσης εκείνο που πρωταρχικά τίθεται , εν αμφιβόλω, είναι ο ρόλος των επιστημών και ότι αυτός έχει αντιπροσωπεύει μέχρι τώρα στη δημιουργία «μιας συμπαγούς και συνεκτικής γλώσσας επικοινωνίας» στη σύγχρονη εποχή. Ειδικά στο χώρο…

Οι ισοτιμίες των νομισμάτων παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξή των οικονομιών σε πλήρη αντίθεση περί του αντιθέτως λεγομένου.

Αν μελετήσουμε προσεκτικά τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη θα διαπιστώσουμε ότι η κάθε μια  ασκεί την οικονομική της πολιτική με διαφορετικό τρόπο  ανάλογα με τα ιστορικά χαρακτηριστικά και τα προβλήματα που η κάθε μια αντιμετωπίζει. Οι ΗΠΑ (με ΑΕΠ…

Η διπλή ανάγνωση του”whatever it takes”του M. Draghi

Είναι απολύτως βέβαιον ότι η θέση του M. Draghi στο τέλος του Ιουλίου 2012 , «ότι η ΕΚΤ θα πράξει οτιδήποτε για την υποστήριξη του ευρώ» (“whatever it takes“) έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην αποκλιμάκωση των spread των κρατικών ομολόγων…

Το Δημόσιο Χρέος στο τέλος του 2013.

1.       Πόσο είναι σήμερα το δημόσιο χρέος και ποιοί είναι η μορφή του; Πίνακας 1 Σύνθεση χρέους Κεντρικής Διοίκησης.(σε εκατ. Ευρώ) 2011 2012 2013 2014* Ομόλογα 259774 86297 76296,25 59610 Βραχυπρόθεσμοι  τίτλοι 15059 18357 14970,82 14950 Δάνεια 93145 200883 230210,90…

Ο Ρόλος των Χρηματοπιστωτικών Αγορών ( τοις μετρητοίς )

Οι αλλεπάλληλες και όλο πιο βαθιές κρίσεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος τα τελευταία 40 χρόνια[1]  αποκάλυψαν δύο σημαντικά χαρακτηριστικά του νέου χρηματοπιστωτικού συστήματος: –         το εξαιρετικό ευμετάβλητο του συστήματος. Οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των ισοτιμιών, των επιτοκίων, καθώς και του συνόλου…

Σημειώσεις για την μεταποίηση στην ελληνική οικονομία.

Η απουσία συγκροτημένου πλαισίου για την επιδιωκόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επιτρέπει , κυρίως στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας και σε τακτά χρονικά  διαστήματα, να επικαλούνται ως αναπτυξιακούς μοχλούς  είτε  ότι επικρατεί στο διεθνές περιβάλλον (πχ σήμερα είναι οι νεοφυείς…

Η ανασυγκρότηση της αγοράς κεφαλαίων.

Για όσους ασχολούνται με το επιχειρείν είναι γνωστό ότι σημαντικά κίνητρα, εκτός από την υπάρχουσα (και διαμορφούμενη) ζήτηση, αποτελούν το κόστος εργασίας αλλά και το κόστος κεφαλαίου. Αυτό το δεύτερο, την περίοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής εκτοξεύθηκε με τον αποκλεισμό της…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!