Οι εξελίξεις γίνονται περισσότερο δύσκολες και δυσοίωνες για την τουρκική οικονομία.

Η αύξηση των επιτοκίων της ΚΤ της Τουρκίας ήταν εκ των πραγμάτων μια κίνηση force, προκειμένου να  συγκρατηθούν  τα κεφάλαια τα οποία  εγκαταλείπουν την χώρα, λόγω της γενικότερης αναταραχής στις αναδυόμενες αγορές αλλά και των ειδικών συνθηκών της τουρκικής οικονομίας…

Έμμεση αύξηση του οριακό επιτόκιο χρηματοδότησης (the marginal funding rate) της Κεντρικής Τράπεζας

Στη σημερινή απόφαση  (28.01.2014) της νομισματικής επιτροπής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας περιλαμβάνονται τα παρακάτω : δεδομένου ότι αναθεωρήθηκε προς τα άνω ο στόχος του πληθωρισμού  και επειδή  παρατηρείται σε ορισμένες ημέρες αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού στο 9,0% ,…

Ο ενεργειακός τομέας της Τουρκίας υπό πίεση λόγω της δραστικής υποτίμησης του νομίσματος της χώρας.[1]

Τα τελευταία δύο χρόνια η Τουρκία είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης ενέργειας από τις χώρες του ΟΟΣΑ δεδομένου ότι η οικονομία της δεν εισήλθε σε υφεσιακές καταστάσεις όπως οι περισσότερες χώρες του οργανισμού. Η χρήση ενέργειας στην…

Διπλασιάστηκε το επιτόκιο της έκδοσης τουρκιών δεκαετών Eurobond .

Η Τουρκία  προχώρησε στην έκδοση  Eurobond δεκαετούς διάρκειας  με ρήτρα δολαρίου ποσού 2,5 δις δολαρίων στις 23 Ιανουαρίου 2013. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε τέσσερις φορές αλλά το επιτόκιο που κλήθηκε να καταβάλει ήταν υψηλότατο 5,85 % , διπλάσιο σε σχέση με…

Η παρακράτηση ρευστότητας από τις επιχειρήσεις προκαλεί προβλήματα στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Η αποταμίευση των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί απότομα τις τελευταίες τρεις  δεκαετίες . Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη[1] ο κύριος λόγος αυτής της αύξησης είναι η σημαντική μείωση του μεριδίου της αποταμίευσης της εργασίας στις επιχειρήσεις . Το γεγονός αυτό συνοδεύτηκε από…

Η θεωρία ή το δόγμα του Odious Debt : Βασική Παρουσίαση[1].

Θα επιχειρήσω μια μικρή αναφορά στον τρόπο που άρχισε να δημιουργείται η θεωρία ή το δόγμα του Odious Debt[2]. Το πρόβλημα ανέκυψε μετά τη λήξη του Ισπανο-Αμερικανικού Πολέμου το 1898, όταν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν στο Παρίσι για…

Το νέο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και η σιωπή των Πολιτικών Αρχηγεσιών.

Η μέχρι σήμερα πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε χωρίς ποτέ να αντιμετωπισθούν οι θεμελιώδεις αντιθέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ. Θεμελιώδεις και πάγιες αντιθέσεις , όχι απλές αποκλίσεις θέσεων , ποικιλία απόψεων ή έστω ιδεολογικές συγκρούσεις. Τις αντιθέσεις αυτές οι…

Κεφαλαιακή βοήθεια και άλλες μορφές υποστήριξης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΗΠΑ).

Η βοήθεια υποστήριξης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  ανήλθε σε  205 δις δολάρια , τα περισσότερα των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί , συγκεκριμένα τα 196 δις δολάρια.   Το Congressional  Budget Office(CBO)  εκτιμά ότι το καθαρό κέρδος από αυτή…

Η πολιτική ενοποίηση της Ενωμένης Ευρώπης : μπορεί να υπάρξει;

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει σε σχέση με το μέλλον της ΕΕ   δεν είναι ότι χρειάζεται η πολιτική ενοποίηση αλλά πρώτον  αν μπορεί να πραγματοποιηθεί . Ας επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το ερώτημα αναδεικνύοντας τις δυσκολίες οι οποίες εγγενώς υφίστανται.[1]  Η…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!