Η αλήθεια των αριθμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ[1]  την 31.3.2012 το χρέος της κεντρικής διοίκησης αποτελείτο κατά € 149,6 δις από ομόλογα και ΕΓΕΔ (€ 15,0 δις) και κατά € 130,7 δις από δάνεια, εκ των οποίων τα € 5,7 δις από…

Προτείνεται επειγόντως πανευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας των τραπεζικών καταθέσεων.

Ένα από τα  βασικότερα  προβλήματα  που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ότι στην περίπτωση της εξόδου ενός κράτους-μέλους από τη ζώνη του €, οι καταθέσεις των πολιτών αυτής της χώρας κινδυνεύουν άμεσα, δεδομένης της υποτίμησης του νέου…

Η αλήθεια ενός πολιτικού ή ηθικού συλλογισμού δεν είναι παρά πιθανότητα

Η αφορμή της συγγραφής «της μικρής αναφοράς στην ιστορία της δραχμής»[1] ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας   σχετικά με την δυνατότητα διευκόλυνσης της Ελλάδος να εξέλθει από το Ευρώ μετά από συμφωνία. Ο τότε έλληνας συνομιλητής του γερμανού…

Η μελέτη της ιστορίας χρειάζεται να γίνεται όχι ως διδαχή αλλά ως θεωρία.

  Το ερώτημα ευρώ ή δραχμή έχει για την ώρα απαντηθεί με όλους τους τρόπους από την μέγιστη πλειοψηφία του ελληνικού λαού αλλά και από την πλειοψηφία των κομμάτων που εκπροσωπηθήκαν στη Βουλή των Ελλήνων μετά τις τελευταίες εκλογές της…

ΑΠΟΜΟΧΛΕΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Των Νίκου Μαραγκόπουλου – Κώστα Μελά. Πριν την κρίση, οι τράπεζες είχαν αυξήσει τη μόχλευση τους, στοχεύοντας στην αύξηση των αποδόσεων ως προς το κεφάλαιο (return on equity). Μέσα σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και μεγάλης χρήσης χρηματοοικονομικών καινοτομιών, οι…

Μικρή ιστορική αναφορά στα προγράμματα σταθεροποίησης της δεκαετίας του 1920

. Το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα της μεταπολεμικής περιόδου σχεδιάστηκε με μεγάλη σαφήνεια στη διεθνή νομισματική συνδιάσκεψη της Τζένοβας το 1922. Περιείχε: τη υιοθέτηση του κανόνα χρυσού – συναλλάγματος , την ίδρυση ανεξάρτητων κεντρικών τραπεζών, τη δημοσιονομική πειθαρχία , την βοήθεια…

Το ελληνικό κράτος και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η συζήτηση που έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό για την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα πολλές φορές έχει οδηγήσει σε παρανοήσεις και σε απόψεις που απέχουν πολλές φορές από την πραγματικότητα. Η χρεοκοπία της Ελλάδος οφείλεται…

Η πολιτική τώρα αρχίζει.

Η πολιτική είναι πάντοτε συγκρουσιακή. Ακόμα και σε περιόδους υψηλής ευημερίας που δημιουργείται η εντύπωση περί του αντιθέτους , οι συγκρουσιακές δυνάμεις ενυπάρχουν υποδορίως και εξακολουθούν να λειτουργούν υπογείως έως ότου κάνουν την εμφάνισή τους στην επιφάνεια. Παράλληλα πάντοτε η…

Μικρή Ιστορία της Δραχμής

Η μελέτη της ιστορίας της δραχμής , επιτρέπει να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη  διαχρονική  συμπεριφορά  του εθνικού μας νομίσματος σε σχέση με το υπάρχον , κάθε εποχή , διεθνές νομισματικό  σύστημα (ΔΝΣ) που ως καθεστώς επικρατούσε σε διεθνές επίπεδο[1].…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!