Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΗΡΙΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Στον τίτλο του κειμένου υπάρχουν τρεις βασικοί όροι των οποίων η έννοια χρειάζεται να αναλυθεί επαρκώς, προκειμένου η όλη ανάπτυξη του θέματος να αποκτήσει την απαιτούμενη λογική επάρκεια και την απαραίτητη συνοχή ώστε η τεθείσα αρχική στοχοθεσία να έχει αίσιο…

Εθνικά Οικονομικά Συστήματα

Κώστας Μελάς – Εθνικά Οικονομικά Συστήματα

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!