Απαιτείται η ύπαρξη μιας κυβέρνησης με ισχυρή πολιτική βούληση

Η Ελλάδα είναι ουσιαστικά μια χρεοκοπημένη χώρα. Μάλιστα είναι η πρώτη χώρα της αναπτυγμένης Δύσης που υφίσταται τις συνέπειες της «κρίσης χρέους» ως μέλος της ΟΝΕ. Λέγω «ουσιαστικά», διότι τυπικά εξακολουθεί να ανταποκρίνεται, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της…

Η ανασύνθεση της λαϊκής υποκειμενικότητας μπορεί να αποτελέσει την προϋπόθεση για μια καινούργια πορεία. Μπορεί να συμβεί;

Στο αποϊδεολογικοποιημένο περιβάλλον της μετανεωτερικότητας η πολιτική ως κυβερνητικό φαινόμενο, δηλαδή ως άσκηση της εξουσίας και «διαχείριση» της κυριαρχίας από το πολιτικό προσωπικό των ελίτ, αδυνατεί να προκαλέσει την όποια ανάπτυξη και εκδίπλωση συγκρουσιακών καταστάσεων όπως αυτές υπήρχαν στο παρελθόν,…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!