Η επερχόμενη κρίση χρέους των αναπτυγμένων χωρών της Δύσης.

1. Δημοσιονομική κατάσταση. Η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές του πλανήτη καταπολεμήθηκε  κυρίως με διοικητικού τύπου αντικυκλικές  δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές και μέσω των αυτόματων σταθεροποιητικών μηχανισμών που δημιουργούνται.  Στις αναπτυγμένες οικονομίες…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!