Η ελληνική οικονομία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Η στρατηγική  επιλογή της χώρας μας για πλήρη και ολοκληρωτική αποδοχή του οικονομικού πλαισίου λειτουργίας της οικονομίας όπως απορρέει από τη συνθήκη του Μάαστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας νομίζω ότι για τα κυβερνώντα κόμματα στην χώρα μας είναι εκ…

Η ασθένεια της ελληνικής οικονομίας

  Η ελληνική οικονομία για ακόμα μια φορά τα τελευταία χρόνια , βρίσκεται σε κατάσταση έντονων κλυδωνισμών και σοβαρών πιέσεων. Είναι εντυπωσιακό το να αναλογισθεί κανείς τη συχνότητα της εμφάνισης αυτών των προβλημάτων στην ελληνική οικονομία αλλά και τα αντίστοιχα…

Η αύξηση του δημοσίου χρέους (2003-2009).

Εκτός κάθε στόχου κινήθηκε το δημόσιο χρέος στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας πρωτοφανή αύξηση κατά 20 δισ.ευρώ σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2008, αναδεικνύοντας την κακή δημοσιονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία  του Γενικού…

Η ολιγοπωλιακή διάρθρωση της ελληνικής αγοράς και ο «ελεύθερος ανταγωνισμός»

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι το θέμα της καρτελοποίησης, δηλαδή η ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς, με τις εναρμονισμένες πρακτικές, την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης μεγάλων επιχειρήσεων και τις καταχρηστικές πρακτικές ενάντια στους καταναλωτές. Τα ολιγοπώλια…

Η φενάκη του εκσυγχρονισμού.

  Η μη είσοδος του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη στις εκλογικές λίστες του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 σηματοδοτεί πρακτικά και συμβολικά τον δραστικό περιορισμό της «εκσυγχρονιστικής» θεώρησης για την ελληνική κοινωνία ως κυρίαρχης στο εσωτερικό του…

Η απληστία ποτέ δεν πεθαίνει

Είναι άκρως εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι μεγάλες παγκόσμιες επενδυτικές τράπεζες στα μέσα της τεράστιας χρηματοπιστωτικής κρίσης για την οποία είναι υπεύθυνες σε μεγάλο βαθμό παρουσιάζουν εκ νέου υπερβολικά κέρδη. Έτσι η Deutsche Bank παρουσίασε καθαρά κέρδη το δεύτερο τρίμηνο…

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

. Η διαφθορά  αποτελεί μια γενική έννοια  στην οποία μπορούν να συμπεριληφθούν όλες εκείνες οι συμπεριφορές  που χαρακτηρίζονται ως μορφές κατάχρησης εξουσίας είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αφορά σε επιλογές που πραγματοποιούνται όχι στη βάση ενός θεσμοθετημένου και…

Το «φάντασμα» του πληθωρισμού.

                                Φόβος και Απληστία αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των κοινωνιών του «ρίσκου» στις οποίες έχει οδηγηθεί  ο πλανήτης με τη σταδιακή υιοθέτηση του αμερικανικού οικονομικού υποδείγματος υπό την πίεση  της κυριαρχίας των ΗΠΑ. Οι σύγχρονες κοινωνίες ταλαντώνονται διαρκώς μεταξύ Φόβου…

Η αβεβαιότητα για Συναλλαγματική Ισοτιμία και η συμβολή της στην Οικονομική Μεγέθυνση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης και του ευρωπαϊκού κοινού νομίσματος .

Το επιχείρημα ότι η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου θα οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης καταλαμβάνει σημαντική θέση στις απόψεις που έχουν διατυπωθεί από τους οικονομικούς ιθύνοντες της ΕΕ[1] και έχουν γίνει αποδεκτές από τους ηγέτες των χωρών μελών. Η…

Αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή της Συνθήκης της ΕΕ;

  Είναι γνωστόν ότι οι θεσμικές διατάξεις της ΕΕ προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (Δεκέμβρης 1991) όπως αυτή συμπληρώθηκε για την οικονομική πολιτική από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης , το οποίο υιοθετήθηκε στο Άμστερνταμ τον…

error: Κλειδωμένο περιεχόμενο!