Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

Η φορολογία των εταιρικών εσόδων μειώθηκε δραστικά την τελευταία τριακονταετία.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Η μείωση του ποσοστού  φορολογίας των εταιρικών εσόδων την περίοδο της παγκοσμιοποίησης είναι εμφανής και σημαντικότατη.