Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

Αντιπαραθέσεις χωρίς νόημαΗ αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων έχει αρχίσει από το 2010 και την εφαρμογή των προγραμμάτων δημοσιονομικής πολιτικής. Με βάση τα στοιχεία του Γραφήματος 1,είμαστε σε θέση να επιμερίσουμε τις αυξήσεις ανάλογα με τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής.
Συγκεκριμένα :
Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου (ΠΑΣΟΚ) 2010-2011 : από 32,0% σε 33,6% του ΑΕΠ
Κυβέρνηση Α Σαμαρά – Ε Βενιζέλου (ΝΔ –ΠΑΣΟΚ) 2012 -2014 : από 33,6% σε 36,0% του ΑΕΠ.
Κυβέρνηση Α Τσίπρα – Π Καμμένου (ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ) 2015-2018 από 36,0% σε 38,7% του ΑΕΠ.

Γράφημα 1
Ελλάδα : Φόροι ως % του ΑΕΠ (2000- 2018)

 


Πηγή: ΟΟΣΑ , Revenue Statistics 2019 – Greece

Επομένως για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι διαμάχες μεταξύ των ελληνικών πολιτικών κομμάτων είναι άνευ αντικειμένου , διότι και τα τρία υπάρχοντα κόμματα που κυβέρνησαν την χώρα την περίοδο 2010 – 2018 συνέβαλαν περίπου ισόποσα στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων. Πολιτικές ρητορείες και αντιπαραθέσεις με μόνο στόχο την χειραγώγηση του πολιτικού τους ακροατηρίου. Ακόμη και στη συζήτηση για τον ετήσιο προϋπολογισμό τα πολιτικά κόμματα αδιαφορούν όχι για την αλήθεια , αλλά κυρίως για την αναζήτηση ενός δρόμου ικανού να οδηγήσει την χώρα σε κάποιο καλύτερο μέλλον.
Ας αναλύσουμε όμως, μέσω του Γραφήματος 2,  και τη δομή των φόρων προκειμένου να αντιληφθούμε τις βασικές διαφορές με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Γράφημα 2
Ελλάδα : Δομή Φόρων ως % του ΑΕΠ (2017)

 
 
Πηγή: ΟΟΣΑ , Revenue Statistics 2019 – Greece

Οι φόροι επί των προσωπικών εισοδημάτων και κερδών, στην Ελλάδα,  υπολείπεται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες του αντίστοιχου μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ.
Οι φόροι επί των κερδών και εσόδων των επιχειρήσεων υπολείπεται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.
Οι ασφαλιστικές εισφορές υπερβαίνουν τις αντίστοιχες των χωρών του ΟΟΣΑ κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.
Οι φόροι στην ιδιοκτησία είναι κατά 2 μονάδες υψηλότεροι στην Ελλάδα.
Ο ΦΠΑ είναι κατά 1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος.
Οι λοιποί φόροι κατανάλωσης είναι 6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες.
Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ χρησιμοποιούνται απλά ενδεικτικά και επί της ουσίας δεν σηματοδοτούν κάτι το ιδιαίτερο, όπως άλλωστε όλοι οι μέσοι όροι. Ακόμη και η σύγκριση με χώρες που θεωρητικά βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης (πχ Πορτογαλία) δεν σηματοδοτεί κάτι το ενδιαφέρον αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς μεθοδολογικά.

Γράφημα 3
Πορτογαλία : Δομή Φόρων ως % του ΑΕΠ (2017)

 
 Πηγή: ΟΟΣΑ , Revenue Statistics 2019 – Portugal