Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Μεγαλώνει το εμπορικό έλλειμμα ΗΠΑ με Κίνα

Παρά τα δασμολογικά μέτρα που έχει λάβει ο πρόεδρος Τραμπ , τα στοχεία δείχνουν ότι το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα θα αυξηθεί περαιτέρω το έτος 2018. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, το εμπορικό έλλειμμα θα κλείσει στα 413 δις δολάρια έναντι ελλείμματος 376 δις δολαρίων το 2017. Επίσης αύξηση του εμπορικού ελλείμματος εκτιμάται και σε σχέση με το σύνολο των χωρών του πλανήτη. Συγκεκριμένα το εμπορικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα ανέλθει το 2018 σε 879 δις δολάρια έναντι 796 δις δολαρίων το αντίστοιχο έτος 2017.   


 Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι η χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής με τη λήψη   μέτρων που δίνουν κίνητρα στη μεγέθυνση της οικονομίας (μείωση των φόρων) , όπως έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ακολουθούμενη εμπορική πολιτική του.

Επιπλέον και η ακολουθούμενη νομισματική πολιτική, ανατίμησης του δολαρίου, διευκολύνει περαιτέρω τις εισαγωγές αγαθών και συνεπώς δεν διευκολύνει καθόλου την ακολουθούμενη εμπορική πολιτική.

Η ακολουθούμενη μακροοικονομική πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά διευκολύνει τους κύριους εμπορικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ , δηλαδή την Κίνα, την Γερμανία, να αυξήσουν περαιτέρω τις εξαγωγές τους , που αφορούν κυρίως σε μεταποιητικά προϊόντα (κεφαλαιουχικά αγαθά, αυτοκίνητα, και διαρκή καταναλωτικά αγαθά).

Με απλά λόγια η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική πρέπει να είναι συνολικά συνεκτική και να εξυπηρετεί τους στόχους που έχουν τεθεί. Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος και η μεγέθυνση του μεταποιητικού τομέα των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη της μακροοικονομικής πολιτικής.