Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Δύσκολη η μεταμνημονιακή πορεία της οικονομίας

H ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να ανακάμπτει, αλλά η ανάκαμψη είναι μικρή και εμποδίζεται, κατά βάση, από τον ανεπαρκή μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας. Η ανάκαμψη της οικονομίας τα δύο τελευταία έτη (2017-2018) ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης με αποτέλεσμα η απόκλιση να διευρύνεται. Το ίδιο αναμένεται και για το 2019.
Οι δύο βασικές ενδογενείς μεταβλητές της οικονομίας, η αποταμίευση και οι επενδύσεις, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, τόσο από την περίοδο πριν την κρίση όσο και από το μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης.
Η εμφανής αδυναμία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει τις επιχειρηματικές επενδύσεις αποτελεί έναν ακόμη σημαντικότατο παράγοντα τις μικρής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Επίσης η γενικότερη κατάστασή του (υψηλά μη αποτελεσματικά ανοίγματα , χαμηλή κερδοφορία, μεγάλες προβλέψεις) συμβάλλει αποφασιστικά στην εικόνα χαμηλής μεγέθυνσης της οικονομίας.
Η ασκούμενη οικονομική πολιτική οδηγεί στην παραγωγή υψηλότατων πρωτογενών υπερπλεονασμάτων που απέχουν και από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές. Η παραγωγή αυτών των υπερπλεονασμάτων οφείλεται στην υπερφορολόγηση αλλά και στις αυξημένες εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης. Η αδυναμία πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές , για λόγους εγχώριους και διεθνείς, δεν επιτρέπει την αύξηση της ρευστότητας μέσω διεθνούς δανεισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αν οι εξελίξεις συνεχίσουν να κινούνται με αυτό το ρυθμό η ελληνική οικονομία δύσκολα θα ξεφύγει από την κατάσταση ουσιαστικής στασιμότητας για τα επόμενα έτη.