Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018

Εκτεθειμένες σε υψηλό συναλλαγματικό κίνδυνο μεγάλες τουρκικές επιχειρήσεις.


Οι επιχειρήσεις με χρέη σε ξένο νόμισμα είναι οι πρώτες στη σειρά να υποστούν τις συνέπειες από μια κατάρρευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ της Τουρκίας το εξωτερικό χρέος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ανερχόταν σε 217 δις δολάρια το Μάιο του 2018. Το 2010 το χρέος ήταν 74 δις δολάρια. Το οποίο διευρύνθηκε λόγο του δανεισμού , μια τάση που εντατικοποιήθηκε σημαντικά μετά το 2013 εν μέσω προσφορών για ιδιωτικοποιήσεις και μεγάλα σχέδια για κατασκευή υποδομών με το καθεστώς της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
Μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις ανήκουν στο μεταποιητικό τομέα, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ οι περισσότερες επιχειρήσεις με υψηλά χρέη σε συνάλλαγμα είναι αυτές που εμπλέκονται σε ΣΔΙΤ στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και των μεταφορών.
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια και έχουν υψηλό δανεισμό σε συνάλλαγμα είναι: η  Limak Holding με επενδύσεις 43 δις δολάρια, η Cengiz  Holding με 40 δις δολάρια , η Kolin επίσης  με 40 δις δολάρια και η MNG με 18 δις δολάρια. Μαζί με την Kalyon , αυτές οι τέσσερις επιχειρήσεις κατασκευάζουν το τρίτο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Ακόμη η IC Group,η οποία κατασκευάζει την τρίτη γέφυρα στο Βόσπορο έχει  επενδύσεις ύψους 16 δις δολαρίων. Στον ενεργητικό τομέα η Sabanci Holding, στενά συνδεδεμένη με το κόμμα του Ερντογάν, έχει επενδύσει 5 δις δολάρια σε έργα ΣΔΙΤ.
Έχοντας χρησιμοποιήσει σημαντικό δανεισμό σε συνάλλαγμα για να φέρουν εις πέρας όλα αυτά τα έργα , οι διαπλεκόμενες αυτές επιχειρήσεις βρίσκονται τώρα στη κόψη του ξυραφιού λόγο κρίσης. Οι περισσότερες από αυτές ήταν νικήτριες σε σειρά διαγωνισμών ιδιωτικοποιήσεων στον ενεργειακό τομέα πληρώνοντας το τίμημα σε ξένο νόμισμα μέσο δάνειων πόρων από το εξωτερικό. Το ίδιο συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό και με τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις ακινήτων.
Στον υπέρμετρο αυτό δανεισμό συμμετείχαν και τουρκικές τράπεζες χορηγώντας δάνεια σε ξένο νόμισμα με δάνειους πόρους με αποτέλεσμα και αυτές να βρίσκονται σήμερα εκτεθειμένες σε μεγάλο κίνδυνο.