Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Υπό πίεση η οικονομία της Αργεντινής


Για ακόμη μια φορά η οικονομία της  Αργεντινής βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών. Η προεδρία Mauricio Macri παρά το ότι άλλαξε ολοκληρωτικά την οικονομική πολιτική της χώρας δεν κατάφερε να λύσει τα βασικά της προβλήματα και πρώτο μεταξύ αυτών εκείνο του πληθωρισμού, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίπεδο του 25,0%.
Η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής αύξησε το βασικό επιτόκιο της στο 40,0% για τρίτη φορά σε μια εβδομάδα (1η -6η Μαΐου) από 27,25% , προκειμένου να σταματήσει την πτώση του αργεντίνικου νομίσματος, peso .  Δραστικές παρεμβάσεις της ΚΤ με χρησιμοποίηση 5 δις δολάρια προκειμένου να σταματήσει την πτώση του νομίσματος κατά την ίδια περίοδο δεν στέφθηκαν με επιτυχία. Το αργεντίνικο νόμισμα έπεσε στο χειρότερο επίπεδο της ιστορίας του σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο : 22,25/1. Ένα χρόνο πριν η ισοτιμία ήταν 15/1.  Στη Γραφική παράσταση 1 παρουσιάζεται η πορεία του αργεντίνικου νομίσματος σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο, τα τελευταία τρία έτη.   


Γραφική παράσταση 1










 

Αντίστοιχα στη Γραφική παράσταση 2  παρουσιάζεται η ισοτιμία του αργεντίνικου νομίσματος με το αμερικάνικο δολάριο το έτος 2018


Γραφική παράσταση 2

 



Η πίεση του δολαρίου στο πέσο συνδέεται με την πρόσφατη ανοδική τάση του πρώτου και με τις προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο των επιτοκίων από τη Fed. Μαζί με το αργεντίνικο νόμισμα πολλά ακόμη νομίσματα των αναδυομένων οικονομιών (τουρκική λίρα, ρωσικό ρούβλι κτλ) «υποφέρουν» από τον ίδιο λόγο.
Η μεγέθυνση του ΑΕΠ της χώρας έφθασε στο 2,7% το 2017 μετά από μείωση -1,8% το 2016. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ δίνουν ρυθμό μεγέθυνσης γύρω στο 2,0% για το 2018, αλλά μετά τις εξελίξεις στο νομισματικό τομέα κανείς δεν γνωρίζει πως θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Σύμφωνα με τους αναλυτές η αφορμή για τις συγκεκριμένες εξελίξεις ήταν αφενός η εισαγωγή ενός φόρου (5%) στις χρηματοοικονομικές προσόδους που αναστάτωσε τη ρηχή χρηματοπιστωτική αγορά της χώρας και αφετέρου η κίνηση τη; ΚΤ , να μειώσει το «σφίξιμο» των επιτοκίων θεωρώντας ότι ο πληθωρισμός ήταν υπό έλεγχο. Αντιθέτως η κίνηση αυτή προκάλεσε περαιτέρω αύξηση του. 

Η αύξηση  του εμπορικού ελλείμματος της χώρας , ο υψηλός εξωτερικός δανεισμός (περίπου 100 δις δολάρια) τα τελευταία δύο έτη, η εμφάνιση δημοσιονομικών ελλειμμάτων καθώς και η ανοδική τάση των αμερικανικών επιτοκίων (που προκαλεί σημαντικές πιέσεις στο πέσο), θέτουν για ακόμη μια φορά την οικονομία της χώρας υπό πίεση.

 Γραφική παράσταση3

Εμπορικό ισοζύγιο