Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Οι επενδύσεις και …. η επερχόμενη αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος.Ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ) αυξήθηκε το 2017 (22,478 δις ευρώ) σε σχέση με το 2016 (20,458 δις ευρώ)  κατά 2,362 δις ευρώ ή κατά 9,87%. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε από ποιο επενδυτικό αγαθό (τομέα) προήλθε αυτή η αύξηση.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρούμε τα παρακάτω:
Σχεδόν το σύνολο της αύξησης του ΑΣΠΚ στην ελληνική οικονομία το 2017 οφείλεται στην  αύξηση των ΑΣΠΚ που αφορούν στην κατηγορία «εξοπλισμός μεταφορών» : 2,342 δις ευρώ. Δηλαδή οφείλεται ουσιαστικά στην αγορά μεταφορικών μέσων , η οποία εύλογα μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του τουρισμού και στις γενικότερες επιδράσεις του στην ελληνική οικονομία.
Ο ΑΣΠΚ  που αφορούν στα «Μεταλλικά προϊόντα, Μηχανήματα» αυξήθηκαν κατά 200 εκατομμύρια ευρώ!!! Πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν στο μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων του μεταποιητικού και βιομηχανικού τομέα.
Ο ΑΣΠΚ που αφορά στις «Κατασκευές» μειώθηκαν κατά 420 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνεχίζεται η μείωση του ΑΣΠΚ στις «Κατοικίες» κατά 101 εκατομμύρια ευρώ!!!
Τα παραπάνω στοιχεία θεώρησα ότι πρέπει να δημοσιοποιηθούν σε απάντηση όλων όσων ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για την ανάγκη επενδύσεων δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία ώστε να μεταβληθεί το παραγωγικό υπόδειγμα (sic) !!!
Η συνεχής προσπάθεια υπέρβασης της πραγματικότητας με δεοντολογικές αναφορές, για ακόμη μια φορά κατακλύζουν τα αυτιά μας προκαλώντας όχι μόνο θυμηδία αλλά και οργή.

Πίνακας 1.
Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου.