Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Υπό πίεση και ο τραπεζικός τομέας της Τουρκίας.


Την εβδομάδα 09- 13 Απριλίου 2018, ο δείκτης Borsa Istanbul 100 ,  απώλεσε 3,9% της αγοραίας αξίας του που ισοδυναμεί περίπου με 20 δις δολάρια.
Εκείνο που χρειάζεται να σημειωθεί, διότι έχει μεγάλη σημασία, είναι ότι τον τελευταίο χρόνο ο τραπεζικός δείκτης κινείται περίπου κατά 20,0% κάτω από τον γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης (Γραφική παράσταση 1). Προφανώς αυτό σημαίνει ότι ο τουρκικός τραπεζικός τομέας βρίσκεται υπό πίεση και μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές θα συνεχιστούν.
Τι ακριβώς συμβαίνει όμως με τον τουρκικό τραπεζικό τομέα;
Όπως έχουμε πολλάκις αναφέρει, η οικονομική μεγέθυνση στην Τουρκία από το 2003 μέχρι και σήμερα (την περίοδο που στην κυβέρνηση είναι το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης) στηρίχτηκε ,εκτός των άλλων, (ιδιωτικοποιήσεις, εισροή ξένων κεφαλαίων, απουσία κάθε είδους συνδικαλισμού) πρωτίστως στην τεράστια εγχώρια πιστωτική επέκταση που χρηματοδοτήθηκε από τον τουρκικό τραπεζικό σύστημα. Συγκεκριμένα ο λόγος δανείων/ καταθέσεων από 40,0% το 2003 , έφθασε στο 130,0% το 2016. Παράλληλα ο δείκτης Μη Αποτελεσματικών Δανείων κυμαίνεται γύρω στο 3,0% . Δηλαδή είναι χαμηλός. Όμως ο δείκτης αυτός αντανακλά την συγκεκριμένη πραγματικότητα όπως αυτή καθορίζεται  σε κατάσταση συνεχούς πιστωτικής επέκτασης και της συνεχούς χορήγησης νέων δανείων τα οποία χρησιμοποιούνται και για την  αποπληρωμή των παλαιών.  Είναι εύκολα κατανοητό ότι στην περίπτωση μείωσης του ρυθμού της πιστωτικής επέκτασης ή αναγκαστικής σύσφιξης  των πιστωτικών κριτηρίων ,το ποσοστό των ΜΑΔ θα αυξηθεί και μάλιστα κανείς δεν γνωρίζει με ποιο ρυθμό. Άρα το ερώτημα που πρέπει να τίθεται είναι η κατάσταση   των τουρκικών τραπεζών σε «καθεστώς μη κανονικότητας» δηλαδή μη συνέχισης της μεγάλης πιστωτικής επέκτασης.
Τώρα, γνωρίζουμε ότι ήδη, οι τουρκικές τράπεζες δέχονται συνεχώς αιτήματα αναδιάρθρωσης σειράς δανείων μέσω νέων ρυθμίσεων. Όπως αναφέρει το Bloomberg, σειρά από μεγάλες τουρκικές επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει παρόμοια αιτήματα. Συγκεκριμένα:  Η Dogus Holding AS έχει ζητήσει τη ρύθμιση δανείου ύψους 2,5 δις δολαρίων. Η Yildiz Holding AS αντίστοιχα ρύθμιση δανείου ύψους 7,0 δις δολαρίων. Η ιταλική Ansaldo Energia SpA και η Τουρκική Investment NV αντίστοιχα δάνειο ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων.
Παράλληλα , η συνεχής υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος δυσκολεύει αφάνταστα τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εγχώρια αγορά , να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι οι τουρκικές  επιχειρήσεις έχουν υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα ύψους περίπου 336 δις δολαρίων. Αν από αυτές αφαιρεθούν τα στοιχεία του ενεργητικού που αυτές κατέχουν στο εξωτερικό , ύψους 114 δις δολαρίων οι καθαρές υποχρεώσεις του επιχειρηματικού τομέα ανέρχονται σε 222 δις δολάρια ή 40,0% του τουρκικού ΑΕΠ.  
 Όλα τα παραπάνω δείχνουν με αρκετά σαφή τρόπο την υποαπόδοση του τραπεζικού δείκτη σε σχέση με τον γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου και «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου» για την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος της Τουρκίας.  
Γραφική παράσταση 1