Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Η απλή αριθμητική σχετικά με την επιβολή δασμών του προέδρου ΤΡΑΜΠ.
Στην Γραφική παράσταση 1, παρουσιάζονται οι παγκόσμιες ροές χάλυβα μεταξύ των κυριότερων χωρών που συμμετέχουν στις διασυνοριακές συναλλαγές αυτού του εμπορεύματος.
Γραφική παράσταση 1Οι χώρες  καθαροί εξαγωγείς χάλυβα είναι (σε δις δολάρια) :
 Κίνα +39,7, Ιαπωνία +24,1, Ν Κορέα +8,7, Ρωσία +7,4 , ΕΕ  +6,0, Ταϊβάν  +3,7.
Αντιθέτως οι χώρες καθαροί εισαγωγείς χάλυβα είναι (σε δις δολάρια):
 ΗΠΑ – 12,3, Βιετνάμ -6,6, Μεξικό -5,7, Καναδάς  -2,2, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – 2,4, Τουρκία -1,0.
Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ εξήγαγαν χάλυβα αξίας 11,2 δις δολάρια και εισήγαγαν αντίστοιχα 23,5 δις δολάρια το 2016. Στην Γραφική παράσταση 2 παρουσιάζονται οι κύριες χώρες οι οποίες εξάγουν χάλυβα και αλουμίνιο στις ΗΠΑ (2017).
Γραφική παράσταση 2

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς η συνολική αξία των εισαγωγών χάλυβα (29 δις δολάρια) και αλουμινίου (17 δις δολάρια) στις ΗΠΑ (2017) ανήλθε σε 46,1 δις δολάρια. Μόνο το 6,0% προέρχονται από την Κίνα, και άλλο 6,2%  από την Ρωσία, ενώ το υπόλοιπο από χώρες φίλα προσκείμενες στις ΗΠΑ. Με την εξαίρεση του Καναδά (μεγαλύτερου εισαγωγέα στις ΗΠΑ) και του Μεξικού , η αξία των εισαγωγών περιορίζεται σε 31,3 δις δολάρια. Δηλαδή πρόκειται για το 1,65% των συνολικών  εισαγωγών των ΗΠΑ.
Τώρα , με βάση το υπόδειγμα του Peterson Institute for International Economics, με τα μέτρα Τραμπ, αναμένεται μείωση των εισαγωγών κατά 14,1 δις δολάρια. Με την εξαίρεση του Καναδά και του Μεξικού το ύψος της μείωσης πέφτει  9,8 δις δολάρια.
Πως μπορεί να αξιολογηθούν όλες αυτές οι ενέργειες ως προς την αποτελεσματικότητα τους αναφορικά με τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ το οποίο το 2017 , ανέρχεται σε 461,986 δις δολάρια; Θα περιμένουμε. Όμως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και ο πρόεδρος Μπους το 2002 είχε προχωρήσει στην υιοθέτηση των ίδιων μέτρων , αλλά αναγκάσθηκε να τα ακυρώσει λόγο των αρνητικών αποτελεσμάτων στην αμερικανική οικονομία.