Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Το διεθνές εμπόριο αγαθών των χωρών της ΕΕΑς ρίξουμε μια ματιά στο διεθνές εμπόριο της ΕΕ με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.
Στους Πίνακες 1 και 2, παρουσιάζεται η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου αγαθών, των χωρών της Ευρωζώνης και των χωρών της ΕΕ-28. Το 2017 οι εξαγωγές αγαθών των χωρών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν σε 2194,0 δις ευρώ (αύξηση 7,1% σε σχέση με το 2016 : 2047,9 δις ευρώ), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 1958,0 δις ευρώ(αύξηση 9,8% σε σχέση με το 2016 : 1782,8 δις ευρώ). Αντίστοιχα το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο αγαθών αυξήθηκε σε 1844,1 δις ευρώ ( αύξηση 7,6% σε σχέση με το 2016: 1714,2 δις ευρώ). Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο των χωρών της ευρωζώνης  αντιστοιχεί στο 44,4 % του συνόλου.
Πίνακας 1Το 2017 οι εξαγωγές αγαθών των χωρών της ΕΕ-28 προς τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν σε 1878,5 δις ευρώ (αύξηση 7,7% σε σχέση με το 2016 : 1744,6 δις ευρώ), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 1853,5 δις ευρώ(αύξηση 8,2% σε σχέση με το 2016 : 1712,6 δις ευρώ). Αντίστοιχα το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο αγαθών αυξήθηκε σε 3343,4 δις ευρώ ( αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2016: 3115,7 δις ευρώ).  Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο (ΕΕ-28)  αντιστοιχεί στο 47,7% του συνόλου.
Πίνακας 2Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ παρουσιάζονται  στον Πίνακα 3. Οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν την πρώτη θέση. Μάλιστα είναι η χώρα που παρουσιάζει το μεγαλύτερο έλλειμμα σε σχέση με την ΕΕ (- 120,8 δις ευρώ το 2017). Ο δεύτερος εμπορικός εταίρος είναι η Κίνα  η οποία έχει και το μεγαλύτερο πλεόνασμα με τις χώρες τις ΕΕ. (176,0 δις ευρώ το 2017).  Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η Τουρκία είναι ο πέμπτος εμπορικός εταίρος με την ΕΕ.

 
Πίνακας 3


Στις Γραφικές παραστάσεις 4 και 5 παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο αγαθών των χωρών της ευρωζώνης -19 και ΕΕ-28. 

Γραφικές παραστάσεις 4 και 5