Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Κατανομή του Πλούτου στην Γερμανία.Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα , το οποίο έχει βεβαίως απαντηθεί ποικιλοτρόπως τα τελευταία χρόνια αλλά πάντοτε νέα στοιχεία δίνουν συνεχώς πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις: ποιος  επωφελείται (κερδίζει) από την οικονομική μεγέθυνση και την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών; Η κοινωνία ως σύνολο ή λίγα επιλεγμένα μέλη της που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία του πλούτου; 
Ένας τρόπος για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα είναι η μελέτη της κατανομής του εισοδήματος.
 Μια τελευταία μελέτη για την κατανομή του εισοδήματος στην Γερμανία του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW), (Stefan Bach, Andreas Thiemann and Aline Zucco Looking for the Missing Rich: Tracing the Top Tail of the Wealth Distribution, 2018) δίνει τη δυνατότητα για μια ενδελεχή ανάλυση του ζητήματος αυτού στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης η οποία επιθυμεί να λειτουργεί και ως παράδειγμα για τις υπόλοιπες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Συγκεκριμένα το 90,0% του πληθυσμού κατέχει το 36,17% του συνολικού πλούτου, ενώ το υπόλοιπο  10,0% (το πλουσιότερο) κατέχει το 63,83% του συνολικού πλούτου (έτος 2014). Σε απόλυτους αριθμούς τα ποσοστά αυτά μεταφράζονται   αντίστοιχα σε περίπου  1,657 τρις ευρώ και σε 2,925 τρις ευρώ.
Επίσης μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη τμηματοποίηση. Έτσι , το φτωχότερο 50,0% του πληθυσμού κατέχει το 2,26% του συνολικού πλούτου, το επόμενο 10,0% κατέχει το 3,54% , το επόμενο 10,0% το 5,89% κ.τ.λ.
Αυτό που καθιστά την έρευνα άκρως ενδιαφέρουσα είναι ότι προχωρά σε διερεύνηση του πλούτου που κατέχει το πλουσιότερο 1,0% του πληθυσμού καθώς και το 0,1% , το 0,01% και το 0,001% του πληθυσμού. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 1, το 1,0% του πληθυσμού κατέχει το 33,14% του πλούτου που αντιστοιχεί σε 1,531 τρις ευρώ. Το 0,1% του πληθυσμού κατέχει το 17,41% του πλούτου που αντιστοιχεί σε 798 δις ευρώ , το 0,01% του πληθυσμού το 9,12% του πλούτου  ή 418 δις ευρώ και το 0,001% του πληθυσμού το 4,67% του πλούτου που αντιστοιχεί σε 214 δις ευρώ.  Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 50,0% του φτωχότερου πληθυσμού κατέχει τον μισό πλούτο από αυτόν που κατέχει το 0,001% του πληθυσμού!!! Σημειώνω ότι το 0,001% του πληθυσμού αντιστοιχεί σε 400 οικογένειες.


 
Πίνακας 1.
Κατανομή του Πλούτου στην Γερμανία.
Κατανομή του συνολικού πλούτου του πληθυσμού (κατά νοικοκυριό). Έτος 2014.
Επίσης, σύμφωνα με την μελέτη, η ανισοκατανομή του πλούτου στην Γερμανία είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Γαλλίας και της Ισπανίας. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα συγκριτικά στοιχεία. Η ακραία συγκέντρωση πλούτου στην Γερμανία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι οικογένειες με μεγάλο πλούτο έχουν μεγάλη επιρροή στο πολιτικό σύστημα , αλλά και στην ίδια την οικονομία, παρόλο που αυτές οι οικογένειες λειτουργούν σαν «προστάτες» σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στις περιφέρειες τους. Κλείνω σημειώνοντας ότι στην Γερμανία δεν υπάρχει «φόρος πλούτου».
Πίνακας 2
Κατανομή του Πλούτου σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία
Κατανομή του συνολικού πλούτου του πληθυσμού (κατά νοικοκυριό).