Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Δίχως πλειστηριασμούς δεν κλείνει η Γ’ Αξιολόγηση.

Ας το καταλάβουμε όσο μπορούμε καλύτερα: οποιαδήποτε μορφή «εξόδου» από το Μνημόνιο προϋποθέτει την εκτίμηση εκ μέρους των δανειστών ότι οι τέσσερεις συστημικές ελληνικές τράπεζες εκπληρώνουν τα «κριτήρια υγείας» που έχουν τεθεί από πρωταρχικά από τον SSM και στη συνέχεια από το ΔΝΤ. Τα «κριτήρια υγείας» αφορούν ουσιαστικά στην παρούσα αλλά , κυρίως μελλοντική, κεφαλαιακή επάρκεια των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. Μετά την οξύτατη παρέμβαση του ΔΝΤ (απαιτούσε όχι μόνο τεστ αντοχής για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και εξονυχιστικό έλεγχο του ενεργητικού τους, δηλαδή και των ενήμερων) η ΕΚΤ αποφάσισε εκτός από τα καθιερωμένα τεστ ελέγχου να προχωρήσει και σε «περιορισμένο» έλεγχο του συνόλου του ενεργητικού. Συνεπώς σε αυτό τον έλεγχο οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να αποδείξουν την υγεία των στοιχείων του ενεργητικού τους.
Άμεσα συνδεδεμένο με την κεφαλαιακή επάρκεια των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών είναι το ζήτημα των μη αποτελεσματικών δανείων. Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών ροκανίζεται από τα κόκκινα δάνεια. Το τεράστιο ύψος τους καθιστά τα χαρτοφυλάκιά τους προβληματικά. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι δεν θα χρειαστούν νέα κεφαλαιοποίηση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις μελλοντικές εξελίξεις. Το στοίχημα να είναι μπροστά μας.
Το πρόβλημα διαχείρισης των κόκκινων δανείων είναι συνδεδεμένο με το θέμα των πλειστηριασμών, οι οποίοι έχει συμφωνηθεί να αρχίσουν από τις 29 Νοεμβρίου 2017, για κατοικίες αξίας πάνω από 300.000 χιλιάδες ευρώ, όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση.  Ανοίγοντας μια παρένθεση , σε αυτό το σημείο, υπογραμμίζω  ότι αν δεν αρχίσουν οι πλειστηριασμοί δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει η Γ’ Αξιολόγηση. Κλείνει η παρένθεση.
Το ζήτημα που προκύπτει, είναι ότι αυτό που ισχυρίζεται η Κυβέρνηση για το ύψος των κατοικιών από το οποίο θα μπαίνουν στη διαδικασία πλειστηριασμού οι κατοικίες, 300.000 χιλιάδες ευρώ, δεν επιβεβαιώνεται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες οι οποίες απλά ισχυρίζονται ότι θα αρχίσουν οι πλειστηριασμοί πρώτα από τις κατοικίες με αξία πάνω από 300000 χιλιάδες ευρώ αλλά στη συνέχεια , συγκεκριμένα  από τις αρχές του 2018, η συγκεκριμένη εξαίρεση παύει να ισχύει και οι πλειστηριασμοί θα συνεχιστούν συμπεριλαμβάνοντας και μικρότερης αξίας κατοικίες. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα. Τι να υποδηλώνει άραγε αυτή η σιωπή;