Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Συνεχίζεται η μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος, της καταναλωτικής δαπάνης και της αποταμίευσης των νοικοκυριών στην ελληνική οικονομίαΣυνεχίζεται η μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος , της καταναλωτικής δαπάνης και της αποταμίευσης των νοικοκυριών στην ελληνική οικονομία και το έτος 2016, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε σε δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.
Συγκεκριμένα :
Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος και της καταναλωτικής δαπάνης των Νοικοκυριών και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά  (ΜΚΙΕΝ)  για την περίοδο 2010-2016. Σε ολόκληρη την περίοδο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής παρατηρείται συνεχής μείωση των δύο μεγεθών.
Ειδικότερα, το 2016 το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα μειώθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2015, από 116,7 δισ. ευρώ σε 114,0 δισ. ευρώ.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ , μειώθηκε κατά 1,0% το 2016 σε σύγκριση με το 2015, από 123,0 δισ. ευρώ σε 121,7 δισ. ευρώ.

                 Διάγραμμα 1           
Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ κατά την περίοδο 2010-2016, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα.  Το ποσοστό αποταμίευσης βαίνει μειούμενο από την αρχή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και από το 2012 γίνεται αρνητικό  και συνεχώς αυξανόμενο (με εξαίρεση το έτος 2013 ).
Ειδικότερα, το 2016 το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ ήταν -6,8% έναντι -5,4% το 2015.     Διάγραμμα 2

Η αύξηση του αρνητικού ποσοστού της αποταμίευσης και το έτος 2016, με υψηλότερο βαθμό από τη μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος δείχνει ότι η μειούμενη καταναλωτική δαπάνη χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από την υπάρχουσα αποταμίευση.