Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Τα έσοδα και οι δαπάνες των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (2017).
Σε άρθρο μου στις 17 Οκτωβρίου στην ίδια ιστοσελίδα (Τα δημόσια οικονομικά (2017-18) χωρίς μακιγιάζ) έγραφα σχετικά με το ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ):

«Επίσης προβλέπεται μεγάλη αύξηση του θετικού ισοζυγίου των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) (2018: 1,516 δις ευρώ, 2017: 0,378 δις ευρώ).Για το 2018 απορροφά πλήρως την υστέρηση έναντι των μεγεθών του ΜΠΔΣ 2018 για τα έσοδα από άμεσους φόρους. Το ζήτημα είναι ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση αν αυτό το αποτέλεσμα προέρχεται από τη μεριά των εσόδων (δηλαδή από νέες εισφορές) ή από τη μεριά των δαπανών (μείωση συντάξεων , κάτι που είναι μάλλον το προφανές)».
Στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το κοινωνικό μέρισμα , υποστηρίχθηκε η άποψη, από τη μεριά της Υπουργού Εργασίας στα βήματα του Υπουργού Οικονομίας, ότι το πλεόνασμα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) προέρχεται από την αύξηση των εισφορών λόγω της μείωσης της ανεργίας και της αύξησης της μισθωτής εργασίας. Επίσης από την εκκαθάριση των αρχείων όσων δικαιούνταν σύνταξη που είχε ως αποτέλεσμα οι δικαιούχοι τελικά να είναι λιγότεροι αριθμητικά από όσους είχαν αρχικά υπολογισθεί. Μάλιστα η Υπουργός παρέπεμψε στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2017.
Ανέτρεξα στο  Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2017, και παραθέτω το συγκεκριμένο απόσπασμα:


Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)
Το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχόλησης και ΕΟΠΥΥ) αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 634 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1.948 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν περιληφθεί στο ΜΠΔΣ 2018-2021 (έλλειμμα ύψους 1.314 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα αναμένεται να διαμορφωθεί σε 378 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1.319 εκατ. ευρώ.
Η σημαντική διαφοροποίηση του ισοζυγίου των ΟΚΑ σε σχέση με τους στόχους του ΜΠΔΣ οφείλεται κυρίως:
-        στην ενσωμάτωση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους που καταδεικνύει μεγαλύτερη, από το αναμενόμενο, αύξηση εσόδων από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές κυρίως των μισθωτών και ρύθμιση οφειλών και
-        στη μειωμένη συνταξιοδοτική δαπάνη λόγω της αναθεώρησης του αριθμού των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης βάσει εκκαθάρισης στοιχείων του νεοσύστατου ΕΦΚΑ, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προσαρμογές στα ανωτέρω στοιχεία είναι ενδεχόμενες, λαμβάνοντας υπόψη νεότερα στοιχεία του εννεαμήνου του 2017.

 Ασφαλιστικά Ταμεία


Το ταμειακό έλλειμμα των Ασφαλιστικών Ταμείων εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 1.447 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ΜΠΔΣ 2018-2021 και αναμένεται να διαμορφωθεί στα 110 εκατ. ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως:
-        στη μειωμένη κατά 1.076 εκατ. ευρώ εκτίμηση των δαπανών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις εισπράξεων υπέρ τρίτων. Ειδικότερα εκτιμάται ότι για το έτος 2017 η δαπάνη για κύριες συντάξεις θα περιοριστεί κατά 446 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα η δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις κατά 115 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω, εκτιμάται μείωση κατά 515 εκατ. ευρώ των λοιπών δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων.
-        στα αυξημένα κατά 371 εκατ. ευρώ έσοδα έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2018-2021, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εισπράξεις υπέρ τρίτων. Ειδικότερα, εκτιμάται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (κυρίως λόγω της μισθωτής εργασίας) κατά 235 εκατ. ευρώ, αύξηση των εισπράξεων λόγω ρυθμίσεων παλαιών οφειλών κατά 166 εκατ. ευρώ και μείωση κατά 30 εκατ. ευρώ των λοιπών εσόδων.

Ωστόσο η αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 703 εκατ. ευρώ αναμένεται να οδηγήσει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων σε έλλειμμα ύψους 813 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 868 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.
Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στη μεταφορά ποσού ύψους 270 εκατ. ευρώ, που αφορά παλαιές υποχρεώσεις των κλάδων υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ στον ΕΦΚΑ και αφετέρου στις εφάπαξ παροχές.

Χωρίς περαιτέρω σχόλια. Ίσως το μόνο σχόλιο είναι:  ας καταθέσει η Κυβέρνηση τον ακριβή λογαριασμό των εσόδων (με τα επιμέρους έσοδα) και των δαπανών (με τις επιμέρους δαπάνες) για την πλήρη διελεύκανση του θέματος και να σταματήσει κάθε συζήτηση με την αποκατάσταση των αληθινών στοιχείων της οικονομίας.