Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Συνεχής μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα.Την περίοδο 2010-2016 το  ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, μειώθηκε κατά 29,0% ως αποτέλεσμα της μείωσης των μισθών και των εισοδημάτων ,της ραγδαίας ανόδου της ανεργίας, αλλά και της σημαντικής υπερφορολόγησης.  Στον Πίνακα 1, παρουσιάζεται η εξέλιξη του Ακαθάριστου Διαθέσιμου Εισοδήματος στην Ελλάδα, την περίοδο 2010-2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Α’ τριμήνου του 2017 (26172 εκατομμύρια ευρώ)   συνεχίστηκε η μείωση του Ακαθάριστου Διαθέσιμου Εισοδήματος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 (26201  εκατομμύρια ευρώ)   
Παρατηρούμε ότι ολόκληρη τη συγκεκριμένη περίοδο, για κάθε χρόνο έχουμε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος.  

Πίνακας 1

Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα


Νοικοκυριών και Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων

2010
159750
2011
146009
2012
133467
2013
122391
2014
120627
2015
114652
2016
113385
Α' τρ 2017
26172

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ακόμη περισσότερο μπορούμε να υπολογίσουμε την εξέλιξη του Ακαθόριστου Διαθέσιμου Εισοδήματος ανάλογα με τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Συγκεκριμένα:
Περίοδος 2010-2012 (Κυβερνήσεις Γ. Παπανδρέου και Λ. Παπαδήμου) η μείωση  του Ακαθόριστου Διαθέσιμου Εισοδήματος ανέρχεται στο -16,45%.
Περίοδος 2013-2014 (Κυβέρνηση Α. Σαμαρά – Ε. Βενιζέλου) η μείωση ανέρχεται στο -14,4%.
Περίοδος 2015-2016 (Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ) αντιστοίχως η μείωση ανέρχεται στο -11,0%.
Μία μόνο παρατήρηση : την περίοδο 2010-2014 η μείωση του Ακαθορίστου Διαθέσιμου Εισοδήματος πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον αυξανόμενης ανεργίας, ενώ την περίοδο 2015-2016 σε περιβάλλον μειούμενης ανεργίας.
Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών τα τελευταία έτη όπως είναι αναμενόμενο, επέφερε αλλαγές στην κατανομή των νοικοκυριών με βάση το μηνιαίο εισόδημά τους. Το ποσοστό των νοικοκυριών στο κατώτερο εισοδηματικό κλιμάκιο αυξήθηκε σημαντικά, ενώ επίσης το ποσοστό εκείνων που ανήκουν στην ανώτερη κατηγορία μηνιαίου συνολικού εισοδήματος μειώθηκε εμφανώς.
Ειδικότερα, το ποσοστό των νοικοκυριών με συνολικό μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των €750 ανήλθε στο 15% το 2016, έναντι 11% το 2012 και 9% το 2009. Επίσης, το ποσοστό των νοικοκυριών με συνολικό μηνιαίο εισόδημα από €751-€1.000 ανήλθε σε 18% από 15% το 2009. Αντιθέτως, το ποσοστό των νοικοκυριών με μηνιαίο εισόδημα άνω των €2.800 μειώθηκε από 27% το 2009, σε 20% το 2012 και μόλις 13% το 2016.

Γραφική Παράσταση 1.