Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών . Α’ εξάμηνο 2017.

 
Την περίοδο Ιανουαρίου –Ιουνίου 2017, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών ,ανήλθαν στο ποσό των 14.187,8 εκατ. ευρώ έναντι 12.006,4 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 18,2% . Αν όμως αφαιρέσουμε την αξία των πετρελαιοειδών και των πλοίων  η αντίστοιχη μεταβολή παρουσίασε αύξηση κατά 704,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8%.
 Οι εισαγωγές  αγαθών το α’ εξάμηνο 2017 ανήλθαν στο ποσό των 25.780,3 εκατ. ευρώ έναντι 21.610,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,3%. Αν όμως αφαιρέσουμε την αξία των πετρελαιοειδών και των πλοίων  η αντίστοιχη μεταβολή παρουσίασε αύξηση κατά 1120,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3%.
Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε μεγάλη αύξηση του ελλείμματός του κατά 20,7% το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2016 (2016: -9036,5 εκ. ευρώ, 2017: -11592,5 εκ. ευρώ). Επιπλέον και το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και της αξίας των πλοίων παρουσίασε αύξηση του ελλείμματός του κατά 4,4%.


                        
                                  Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών, Α' εξάνηνο 2015-2017Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

                   Διάγραμμα 1


Δύο συμπεράσματα συνάγονται από την παράθεση των στοιχείων:
Το πρώτο , ποσοτικά οι εξαγωγές αγαθών δεν μπορούν να αποτελέσουν πυλώνα μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Αφενός λόγο, της περιορισμένης μεταποιητικής βάσης της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου λόγο του υψηλού περιεχομένου των εισαγωγών στην παραγωγή των εξαγομένων. Με απλά λόγια λόγο της χαμηλής προστιθέμενης αξίας της ελληνικής μεταποίησης.
Το δεύτερο , όπως συνάγεται από το Διάγραμμα 1, η σύνθεση των εξαγωγών εξακολουθεί να παραμένει η ίδια εδώ και 30 περίπου χρόνια. Τα περί αλλαγής της παραγωγικής βάσης αποτελεί «όνειρο θερινής νυκτός».