Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Δελτίο τύπου εκδήλωσης ΙΝΕΠΑ για την Ελληνική ΒιομηχανίαΤο ΙΝΕΠΑ, Ινστιτούτο για την Ενδογενή Παραγωγική Ανασυγκρότηση, κλείνει έναν περίπου χρόνο λειτουργίας. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία ανθρώπων της οικονομικής επιστήμης, της τεχνικής  και της παραγωγής με στόχο την ανάδειξη και ανάπτυξη των υπαρκτών, ωστόσο υποτιμημένων, δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Το ΙΝ.Ε.Π.Α. με οικονομικό-κοινωνικό  πρότυπο την ενδογενή ανάπτυξη, επιθυμεί να συμβάλει στην δημιουργία  ενός  Εθνικού Στρατηγικού Παραγωγικού Οράματος.

Στα πλαίσια της δραστηριότητας του το ΙΝΕΠΑ διοργανώνει εκδήλωση σε δύο μέρη, για την Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας.

Το πρώτο  μέρος αυτής της συζήτησης με την ιστορικό Χριστίνα Αγριαντώνη και τον οικονομολόγο Κώστα Μελά, καλύπτει  τις  απαρχές της, στα τέλη του 19ου αιώνα, έως και την περίοδο ανέλιξής της στον μεσοπόλεμο. 
Θα διεξαχθεί: ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 19,00, ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ), ΝΙΚΗΣ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ.


Το δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί τον Μάϊο μήνα και θα καλύψει από την πρώτη περίοδο, της μεταπολεμικής ανάκαμψης έως την περίοδο της στασιμότητας και της παρακμής. 

Η σημερινή παραγωγικη καχεξία αναδύει  βασανιστικά ερωτήματα που επιζητούν απαντήσεις:

  • είχε η όχι στ' αλήθεια παραγωγικη υπόσταση αυτή η χώρα; πότε και πως;
  • ποιες ιστορικές συγκυρίες την σημάδεψαν;
  • πως αλληλοεπηρεάστηκε με το αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας;
  • ποια τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της τεχνικής της παράδοσης;
  • πως, που και γιατί χάθηκε στις μέρες μας;

Σκοπός της συζήτησης είναι η κατανόηση της ταυτότητας του ελληνικού βιομηχανικού  εγχειρήματος. Ευχή η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα  συνεισφέρουν στην συγκρότηση προτάσεων για το παρόν και το μέλλον της παραγωγικής βάσης της χώρας μας συνεισφέροντας στην αναζήτηση ενός προτύπου ενδογενούς ανάπτυξης για την χάραξη μιας εθνικής παραγωγικής στρατηγικής.